Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)

  Drukuj
 
Adres

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów/antresola/

czynny od poniedziałki do piątku  w godz. 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umawianie spotkań, przeglądanie akt po uprzednim ustaleniu terminu wizyty pod adresem:

POI.BM@um.warszawa.pl

lub telefonicznie:

22 443 20 00

Kontakt telefoniczny z referentami odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa należy wnosić na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Telefon
22 443 20 00
Faks
22 443 20 02
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00: 16.00
Kierownictwo
dyrektor Arkadiusz Kuranowski
tel.: 22 443 20 00, faks: 22 443 20 02, e-mail: Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 32
p.o. zastępcy dyrektora Magda Romanowska
tel.: 22 443 20 00, faks: 22 443 20 02, e-mail: Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 16
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic;
 2. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent,
 3. regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych;
 4. regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych;
 5. przygotowywanie umów zobowiązaniowych w zakresie działalności Biura;
 6. regulowanie praw związanych z nieruchomościami przeznaczonymi pod drogi publiczne: powiatowe, wojewódzkie i krajowe;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu administracji rządowej dotyczących odszkodowań za grunty zajęte bądź przeznaczone pod drogi publiczne oraz przejęte z mocy prawa;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń nieruchomości;
 9. prowadzenie postępowań związanych z nieruchomościami pod projekty inwestycyjne i rozwojowe m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do kompetencji dzielnic;
 10. prowadzenie postępowań dotyczących trwałego zarządu:
  1. w odniesieniu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent;
  2. w odniesieniu do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej o znaczeniu ponaddzielnicowym;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie opłat adiacenckich i ustalania odszkodowań;
 12. przekazywanie nieruchomości na rzecz urzędów centralnych i placówek dyplomatycznych;
 13. komunalizacja i uwłaszczenie mienia na rzecz m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, w zakresie nie przekazanym do kompetencji dzielnic;
 14. prowadzenie innych spraw dotyczących mienia m.st. Warszawy i Skarbu Państwa nieprzekazanych innym podmiotom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy;
 15. współpraca z urzędami dzielnic w wykonywaniu zadań z zakresu gospodarowania mieniem nieruchomym m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
Dodatkowe informacje

Przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2016
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 06-10-2022
Zatwierdzający Szewczyk Anna (BM) (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 06-10-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2022
Liczba odwiedzin: 166148

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe