Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)

  Drukuj
 
Adres

00-613 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Telefon
22 443 20 00; 22 443 20 01
Faks
22 443 20 02
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00: 16.00
Kierownictwo
dyrektor Arkadiusz Kuranowski
tel.: 22 443 20 00; 22 443 20 01, faks: 22 443 20 02, e-mail: Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 32
zastępca dyrektora Inga Pilarska
tel.: 22 325 83 04, faks: 00 443 22 01, e-mail: Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 17A
zastępca dyrektora Wojciech Latocha
tel.: 22 443 21 31, faks: 22 443 22 01, e-mail: Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 32
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic;
 2. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent; 
 3. regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych; 
 4. regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych; 
 5. przygotowywanie umów zobowiązaniowych w zakresie działalności Biura; 
 6. regulowanie praw związanych z nieruchomościami przeznaczonymi pod drogi publiczne: powiatowe, wojewódzkie i krajowe; 
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu administracji rządowej dotyczących odszkodowań za grunty zajęte bądź przeznaczone pod drogi publiczne oraz przejęte z mocy prawa; 
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń nieruchomości; 
 9. prowadzenie postępowań związanych z nieruchomościami pod projekty inwestycyjne i rozwojowe m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do kompetencji dzielnic; 
 10. prowadzenie postępowań dotyczących trwałego zarządu:
   a)   w odniesieniu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, co  do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent;
   b)  w odniesieniu do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej o znaczeniu ponaddzielnicowym; 
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie opłat adiacenckich i ustalania odszkodowań; 
 12. przekazywanie nieruchomości na rzecz urzędów centralnych i placówek dyplomatycznych;
 13. komunalizacja i uwłaszczenie mienia na rzecz m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, w zakresie nie przekazanym do kompetencji dzielnic;
 14. prowadzenie innych spraw dotyczących mienia m.st. Warszawy i Skarbu Państwa nieprzekazanych innym podmiotom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy;
 15. koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu  gospodarowania mieniem nieruchomym m.st. Warszawy.
   
Dodatkowe informacje

Przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa wykonywany jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy:

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2016
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 08-12-2020
Zatwierdzający Szewczyk Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 08-12-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-12-2020
Liczba odwiedzin: 113266
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe