Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Geodezji i Katastru > Biuro Geodezji i Katastru

Biuro Geodezji i Katastru

  Drukuj
 
Adres

02-567 Warszawa
ul. Sandomierska 12

Dane kontaktowe:

Wydział Obsługi Klientów – informacja ogólna:
tel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01

Sekretariat:
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02

https://architektura.um.warszawa.pl/geodezja

Informacja o sprawach w toku w zakresie:

Numeracji porządkowej (adresy):
tel.: 22 443 17 44, 22 443 16 45, 22 443 18 89

Nazewnictwa obiektów miejskich: 
tel.: 22 443 18 37, 22 325 82 31

Postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
tel.: 22 443 19 34 , 22 443 18 56

Postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości:
tel.: 22 443 16 47, 22 443 18 79

Rejestru cen:
tel.: 22 443 16 30, 22 443 16 34

Udostępniania kopii map i dokumentów zasobu:
tel.: 22 443 17 46, 22 443 17 57

 

Udostępniania materiałów zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych:
tel.: 22 443 17 65, 22 443 17 38 

 

Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

tel.: 22 443 18 09, 22 443 18 08

 

Aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla dzielnicy:

Bielany, Bemowo, Ursus, Wesoła, Wilanów                         

tel.: 22 443 16 98, 22 443 17 30

Ochota, Praga-Północ, Śródmieście, Wola, Żoliborz              

tel.: 22 443 16 87, 22 443 18 88

Ursynów, Wawer, Włochy                                                 

tel.: 22 443 18 24, 22 443 18 46

Białołęka, Rembertów, Targówek                                        

tel.: 22 443 19 08, 22 443 16 48

Praga-Południe, Mokotów                                                                

tel.: 22 44 31 742, 22 443 18 97, 22 443 18 74

 

Podziałów nieruchomości dla dzielnicy:

Bemowo
tel.: 22 443 19 43
Białołęka
tel.: 22 443 19 47, 22 443 19 44
Bielany, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Żoliborz
tel.: 22 443 19 50
Mokotów
tel.: 22 443 19 43
Śródmieście
22 443 17 14
Praga-Południe, Targówek, Wesoła
tel.: 22 443 19 45
Włochy, Ursus
tel.: 22 443 19 37
Ursynów
tel.: 22 443 19 49
Wawer
tel.: 22 443 19 51, 22 325 82 41
Wilanów
tel.: 22 443 19 48
Wola
tel.: 22 443 19 54
Postępowania art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
tel.: 22 443 19 52, 22 443 19 40

Wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali, wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy ewidencyjnej dla dzielnicy:

Bemowo, Bielany ,Ursus , Wesoła, Wilanów     

tel.: 22 443 17 21

Ochota, Śródmieście, Praga-Północ, Wola, Żoliborz 

tel.: 22 443 16 92

Ursynów, Włochy, Wawer                                            

tel.: 22 443 17 71

Białołęka, Rembertów, Targówek                                        

tel.: 22 443 17 40

Praga-Południe                                                                 

tel.: 22 443 18 57, 22 325 82 16

Mokotów                                                                         

tel.: 22 443 18 91, 22 443 18 95

 

Ogłoszeń BIP:

sprawy organizacyjne tel.: 22 325 82 23

sprawy merytoryczne tel.: 22 443 17 58

Email
Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Aneta Konieczna - Geodeta m.st. Warszawy
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B1), p. 311
zastępca dyrektora Paweł Piechna
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 310
zastępca dyrektora Magdalena Delura
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 305
p.o. zastępcy dyrektora Teresa Wyszomirska
tel.: 22 443 17 00, 22 443 18 00, faks: 22 443 16 02, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 303
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Geodezji i Katastru należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • ewidencji gruntów i budynków,
  • mapy zasadniczej,
  • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu, wyłączanie materiałów z zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
 3. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym organizowanie i przeprowadzanie narad koordynacyjnych;
 4. zakładanie i aktualizacja geodezyjnych osnów szczegółowych i ochrona terenowych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 6. ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie:
  • baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, w tym:
   • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   • ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
   • rejestru cen nieruchomości,
   • szczegółowych osnów geodezyjnych,
   • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
  • standardowych opracowań kartograficznych na podstawie odpowiednich baz danych, w tym mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
  • mapy punktów adresowych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych o rozgraniczanie nieruchomości;
 9. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw obiektom miejskim, tj. ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie, z wyłączeniem kształtowania ich nazewnictwa;
 10. prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, w tym koordynacja i standaryzacja działań komórek organizacyjnych Urzędu i urzędów dzielnic oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w tym zakresie.
 11. prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości.
Dodatkowe informacje

Dyrektor Biura pełni funkcję Geodety m.st. Warszawy.

Załączniki

wewnętrzny regulamin działalności Biura Geodezji i Katastru [zobacz]

 

 
 
Wprowadził Trociński Tomasz (Biuro Kontroli (KW)) 10-05-2007
Aktualizujący Zgórecka Kinga (BG) (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 10-06-2022
Zatwierdzający Borysiewicz Aneta (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 14-06-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-06-2022
Liczba odwiedzin: 505325

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe