Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Geodezji i Katastru > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Geodezji i Katastru

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Geodezji i Katastru

  Drukuj
 

Zespół Koordynacji Projektów - BG-ZKP
Do zakresu działania Zespołu Koordynacji Projektów należy w szczególności: prowadzenie projektów związanych z rozwojem Portalu mapowego m.st. Warszawy; prowadzenie projektów związanych z opracowaniem danych przestrzennych m.st. Warszawy, w szczególności ortofotomap, fotoplanów, ... [zobacz więcej]
Zespół Organizacji Pracy - BG-ZOP
Do zakresu działania Zespołu Organizacji Pracy należy w szczególności: prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura, we współpracy z biurem Urzędu właściwym w sprawach kadrowych; koordynowanie zadań związanych z upoważnieniami i pełnomocnictwami pracowników Biura; ... [zobacz więcej]
Wydział Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - BG-ZGiK
Do zakresu działania Wydziału Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego należy w szczególności zapewnienie prawidłowej eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych służących do: prowadzenia rejestrów publicznych i baz danych związanych z ... [zobacz więcej]
Wydział Podziałów Nieruchomości – BG-PN
Do zakresu działania Wydziału Podziałów Nieruchomości należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących podziałów geodezyjnych nieruchomości w oparciu o przepisy działu III rozdziału I ustawy o gospodarce nieruchomościami. ... [zobacz więcej]
Wydział Obsługi Klientów – BG-WOK
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Klientów należy w szczególności: obsługa klientów Biura; prowadzenie punktu informacyjnego Biura; prowadzenie kancelarii Biura oraz obsługa sekretarska Dyrektora Biura i zastępców Dyrektora Biura.       ... [zobacz więcej]
Wydział Infrastruktury Informacji Przestrzennej – BG-IIP
Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej; zapewnienie prawidłowej eksploatacji CBDP; utrzymanie repozytorium metadanych danych ... [zobacz więcej]
Wydział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków - BG-UE
Do zakresu działania Wydziału Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności udostępnianie danych operatu ewidencji gruntów i budynków.   ... [zobacz więcej]
Wydział Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków - BG-AE
Do zakresu działania Wydziału Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności aktualizowanie danych w bazie ewidencji gruntów i budynków. ... [zobacz więcej]
Wydział Przetwarzania Danych Przestrzennych - BG-PDP
Do zakresu działania Wydziału Przetwarzania Danych Przestrzennych, należy w szczególności: utrzymanie i aktualizowanie Portalu Mapowego m.st. Warszawy; przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych m.st. Warszawy; utrzymanie, aktualizowanie i udostępnianie usług, o których mowa w ustawie Prawo ... [zobacz więcej]
Wydział Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych – BG-CPDP
Do zakresu działania Wydziału Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych należy w szczególności: poprawność i ciągłość działania usług świadczonych w ramach CPDP; utrzymania i rozwoju CPDP. ... [zobacz więcej]
Wydział Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości - BG-PA
Do zakresu działania Wydziału Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości należy w szczególności: prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; prowadzenie ... [zobacz więcej]
Wydział Obsługi Dokumentacji Prawnej - BG-ODP
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Dokumentacji Prawnej należy w szczególności: weryfikacja wyników prac geodezyjnych, które zawierają wykazy zmian danych ewidencyjnych; wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do Zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. ... [zobacz więcej]
Wydział Obsługi Zasobu - BG-WOZ
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Zasobu należy w szczególności: 1. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych; 2. gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie materiałów Zasobu; 3. prowadzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych. ... [zobacz więcej]
Wydziału Obsługi Baz Danych Zasobu - BG-BDZ
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Baz Danych Zasobu należy w szczególności: weryfikacja wyników prac geodezyjnych, które nie zawierają wykazu zmian danych ewidencyjnych; prowadzenie BDOT500 i GESUT; koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny - BG-O
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w zakresie działalności Biura, w tym opracowywanie materiałów planistycznych i ... [zobacz więcej]
Wydział Katastru - BG-K
Do zakresu działania Wydziału Katastru należy w szczególności: modernizacja ewidencji gruntów i budynków; standaryzowanie danych ewidencji gruntów i budynków; koordynowanie spraw związanych z obszarami terenów zamkniętych; prowadzenie i udostępnianie rejestru cen nieruchomości. ... [zobacz więcej]
Wydział Ewidencji Nazw i Adresów - BG-N
Do zakresu działania Wydziału Ewidencji Nazw i Adresów należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem obiektów miejskich, z wyłączeniem kształtowania ich nazewnictwa; prowadzenie bazy danych nazewniczych wraz z cyfrową mapą tych obiektów oraz ewidencji nazw ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych - BG-RP
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Biura, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla biura Urzędu właściwego w sprawach prawnych, w szczególności: udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji prawnych i wydawanie ... [zobacz więcej]

 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe