Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Geodezji i Katastru > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Geodezji i Katastru

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Geodezji i Katastru

  Drukuj
 

Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Praga-Południe – BG-PPD
Do zakresu działania Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Praga - Południe należy w szczególności: 1) bieżąca aktualizacja danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Praga-Południe; 2) prowadzenie ... [zobacz więcej]
Wydział Podziałów Nieruchomości – BG-PN
Do zakresu działania Wydziału Podziałów Nieruchomości należy w szczególności prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podziałów geodezyjnych nieruchomości, w tym: podziałów na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ... [zobacz więcej]
Wydział Obsługi Interesantów – BG-WOI
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Interesantów należy w szczególności: 1. wykonywanie czynności związanych z obsługą interesantów Biura; 2. prowadzenie punktu informacyjnego Biura; 3. prowadzenie kancelarii Biura oraz obsługa sekretarska Dyrektora Biura i jego ... [zobacz więcej]
Wydział Rozwoju Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – BG-ZGiK
Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z systemami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia rejestrów publicznych i baz danych związanych z Zasobem, w tym: ... [zobacz więcej]
Wydział Infrastruktury Informacji Przestrzennej – BG-IIP
Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy w szczególności: prowadzenie, nadzór lub udział w przedsięwzięciach związanych z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki ... [zobacz więcej]
Wydział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków - BG-UE
Do zakresu działania Wydziału Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie udostępniania danych operatu ewidencji gruntów i budynków. ... [zobacz więcej]
Wydział Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków - BG-AE
Do zakresu działania Wydziału Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności bieżąca aktualizacja danych w bazie opisowej ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga-Północ, ... [zobacz więcej]
Wydział Przetwarzania Danych Przestrzennych - BG-PDP
Do zakresu działania Wydziału Przetwarzania Danych Przestrzennych, należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem i opracowywaniem danych przestrzennych; prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem opracowanej informacji przestrzennej; administrowanie wirtualnymi serwerami CPDP; ... [zobacz więcej]
Wydział Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych – BG-CPDP
Do zakresu działania Wydziału Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych należy w szczególności: świadczenie usługi wsparcia technicznego dla pracowników Biura oraz użytkowników systemów utrzymywanych w CPDP; zarządzanie uprawnieniami w systemach informatycznych ... [zobacz więcej]
Wydział Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - BG-ZGiK
Do zakresu działania Wydziału Systemów Informatycznych do Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z systemami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia rejestrów publicznych i baz danych związanych z Zasobem, w zakresie powierzonym ... [zobacz więcej]
Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Mokotów – BG-MOK
Do zakresu działania Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności: bieżąca aktualizacja danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mokotów; prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ... [zobacz więcej]
Wydział Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości - BG-PA
Do zakresu działania Wydziału Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości należy w szczególności: 1. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów; 2. ... [zobacz więcej]
Wydział Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - BG-ZK
Do zakresu działania Wydziału Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: prowadzenie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed przyjęciem do Zasobu; kontrola aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej i numerycznej mapy ewidencyjnej; opracowywanie projektów ... [zobacz więcej]
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - BG-ODGiK
Do zakresu działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia, udostępniania i obsługi Zasobu; prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania do Zasobu i ewidencjonowania dokumentacji technicznej prac geodezyjnych oraz opatrywania ... [zobacz więcej]
Wydział Numerycznej Mapy Zasadniczej - BG-NMZ
Do zakresu działania Wydziału Numerycznej Mapy Zasadniczej należy w szczególności: 1) tworzenie i aktualizacja treści numerycznej mapy zasadniczej w zakresie danych baz BDOT500 i GESUT; 2) weryfikacja zbiorów danych z opracowań geodezyjnych dotyczących danych w zakresie baz BDOT500 i GESUT; 3) kontrola ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny - BG-O
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w zakresie działalności Biura; prowadzenie lub nadzór, od strony formalnej, postępowań o ... [zobacz więcej]
Wydział Katastru - BG-K
Do zakresu działania Wydziału Katastru należy w szczególności: wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia, modernizacji i weryfikacji ewidencji gruntów i budynków; prowadzenie i udostępnianie rejestru cen nieruchomości; prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ... [zobacz więcej]
Wydział Ewidencji Nazw i Adresów - BG-N
Do zakresu działania Wydziału Ewidencji Nazw i Adresów należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw obiektom miejskim, w tym ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie, z wyłączeniem kształtowania ich nazewnictwa; ... [zobacz więcej]
Wydział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu – BG-KUP
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu należy w szczególności: prowadzenie spraw z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze m.st. Warszawy, w tym organizowanie narad koordynacyjnych; rejestrowanie na zasadniczej mapie ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych - BG-OP
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Biura, z zastrzeżeniem zakresu działania Biura Prawnego Urzędu, w szczególności: przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu oraz opiniowanie projektów ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe