Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Geodezji i Katastru > Wydziały > Wydział Infrastruktury Informacji Przestrzennej - BG-IIP > Wydział Infrastruktury Informacji Przestrzennej – BG-IIP

Wydział Infrastruktury Informacji Przestrzennej – BG-IIP

  Drukuj
 
Adres

02-567 Warszawa
ul. Sandomierska 12 (budynek B3)
Telefon
22 443 18 90
Faks
22 443 16 02
Email
Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Karol Berłowski
tel.: 22 443 18 21, faks: 22 443 16 02, e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl
ul. Sandomierska 12 (budynek B3), p. 209
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy w szczególności:

 1. prowadzenie, nadzór lub udział w przedsięwzięciach związanych z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, w tym uzgadnianie i opiniowanie projektów informatycznych związanych z istniejącą i tworzoną infrastrukturą informacji przestrzennej, w szczególności uzgadnianie i opiniowanie specyfikacji;
 2. prowadzenie inwentaryzacji zasobów danych przestrzennych pozostających w gestii komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz innych dostępnych danych przestrzennych pozyskanych na mocy umów i porozumień zawartych przez m.st. Warszawę;
 3. prowadzenie spraw związanych z Ładem danych m.st. Warszawy, w tym harmonizacją zbiorów i baz danych przestrzennych;
 4. realizacja przedsięwzięcia budowy CBDP, w tym:
  • budowa i rozwój repozytorium danych przestrzennych oraz prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem z repozytorium referencyjnych danych przestrzennych,
  • koordynacja budowy i rozwoju jednolitego środowiska składowania danych przestrzennych w postaci źródłowej,
  • analiza i opiniowanie systemów włączanych do CBDP pod względem ich zgodności z wymaganiami CBDP,
  • projektowanie i wdrażanie kolejnych funkcji CBDP, jako miejskiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej, w szczególności w zakresie funkcji związanych z utrzymywaniem metadanych oraz świadczeniem usług geoprzestrzennych,
  • eksploracja i analiza danych zgromadzonych w CBDP, w szczególności w celu wykrywania ich wzajemnych niespójności,
  • prowadzenie lub współprowadzenie spraw związanych z zapewnieniem rozwoju i prawidłowej eksploatacji systemów informatycznych wchodzących w skład CBDP oraz ich dostosowywaniem do potrzeb użytkowników, w tym:
   • wykonywanie czynności administracyjnych na wirtualnych serwerach CPDP, które są wykorzystywane dla potrzeb CBDP,
   • monitorowanie baz danych,
   • udział w konfiguracji, optymalizacji i programowaniu baz danych;
 5. przygotowywanie i monitorowanie realizacji porozumień związanych z wymianą danych przestrzennych;
 6. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, wykonywaniem, koordynacją, monitorowaniem i sprawozdawczością wydatków inwestycyjnych Biura, w zakresie realizacji zadań związanych z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej;
 7. budowa i rozwój bazy wiedzy infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy, w szczególności budowa i rozwój bazy metadanych oraz nadzór nad jej aktualizacją;
 8. wdrażanie usług geoprzestrzennych m.st. Warszawy, w tym opracowywanie koncepcji rozwoju i integracji usług geoprzestrzennych;
 9. opracowywanie standardów, regulaminów i procedur funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału;
 10. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z zakupem i serwisowaniem oprogramowania służącego do przetwarzania danych przestrzennych, wykorzystywanego przez Urząd;
 11. opiniowanie, planowanie, koordynowanie i realizacja szkoleń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, związanych z budową i wykorzystaniem infrastruktury informacji przestrzennej;
 12. prowadzenie spraw związanych z projektowaniem, organizacją, realizacją i zakupem prac kartograficznych i fotogrametrycznych.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Piasko Maciej (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 08-04-2014
Aktualizujący Bienias Anna (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 02-07-2018
Zatwierdzający Borysiewicz Aneta (Biuro Geodezji i Katastru (BG)) 02-07-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-07-2018
Liczba odwiedzin: 4165
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe