Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Jakości Zarządzania Oświatą (BE-ZJ) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Jakości Zarządzania Oświatą - BE-ZJ

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Jakości Zarządzania Oświatą - BE-ZJ

  Drukuj
 
Adres
00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 35 70
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Jakości Zarządzania Oświatą należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i przygotowywaniem sprawozdań z realizacji „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, w tym współpraca z Wydziałami i Zespołami w zakresie spójności działań;

2) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i przygotowywaniem sprawozdań z realizacji „Strategii Warszawa2030” w zakresie zadań Biura Edukacji, w tym współpraca z Wydziałami i Zespołami Biura Edukacji w zakresie spójności działań;

3) realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” w zakresie zadań samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy;

4) przygotowywanie projektów związanych z systemowym wprowadzaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w warszawskim systemie oświatowym;

5) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do programów finansowanych przez Unię Europejską oraz programów krajowych, związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach;

6) opracowanie, wdrożenie i monitorowanie wykorzystania narzędzi cyfrowego wspomagania nauczania i zarządzania oświatą w Mieście;

7) ustalanie przedmiotu zamówienia i udział w procedurach związanych z zakupem sprzętu, programów i usług informatycznych;

8) przygotowywanie analiz i innych opracowań z zakresu zadań oświatowych realizowanych przez Biuro, w szczególności dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych oraz demografii, niezbędnych do wydania zaświadczeń, o których mowa w § 9 pkt 1;

9) przygotowywanie analiz porównawczych z innymi dużymi miastami Polski oraz z krajami Unii Europejskiej;

10) przygotowywanie danych demograficznych niezbędnych do wydania lub odmowy wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;

11) przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy:
a) sprawozdań, analiz i innych opracowań;
b) projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
c) projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
d) projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
e) informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
f) dokumentacji do archiwizacji;

12) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy;

13) współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnym Miasta w zakresie zadań samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy.

 
 
Wprowadził Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 19-06-2007
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 25-04-2019
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 25-04-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-04-2019
Liczba odwiedzin: 12465
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe