Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Informacji Oświatowej (BE-WIO)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Informacji Oświatowej - BE-WIO

Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 49
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Michał Burakowski
tel.: 22 443 35 49, faks: 22 443 35 12, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.28
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Informacji Oświatowej należy w szczególności: :

 1. realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, „Strategii #Warszawa2030” w zakresie zadań Biura Edukacji oraz wspieranie działań dzielnic umożliwiających właściwe jego realizowanie, w zakresie zadań wydziału;
 2. gromadzenie przetwarzanie, udostępniania i archiwizowanie danych dotyczących oświaty, w zakresie: 
  • systemu informacji oświatowej,
  • arkuszy organizacyjnych jednostek systemu oświaty,
  • danych gromadzonych w celu przygotowania raportów, analiz, prognoz i innych opracowań;
 3. wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi Biura, a w szczególności:
  • systemem tworzenia i obiegu arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek,
  • oświatowymi bazami danych, w tym Systemem Informacji Oświatowej,
  • systemem bieżącej komunikacji z prowadzonymi przez Miasto jednostkami systemu oświaty;
 4. współpraca z dzielnicami w zakresie informacji oświatowej;
 5. przygotowywanie danych i informacji wynikających z zakresu zadań Biura;
 6. opracowywanie rocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta;
 7. przygotowywanie i publikowanie informacji z zakresu działania Biura w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
 8. administrowanie pocztą elektroniczną przedszkoli, szkół i placówek;
 9. przygotowywanie upoważnień dla pracowników Biura do przetwarzania danych osobowych;
 10. tworzenie i aktualizacja danych przestrzennych, dotyczących obwodów i lokalizacji jednostek prowadzonych przez m.st. Warszawę;
 11. koordynowanie prac związanych z prowadzeniem Rejestru Czynności Przetwarzania oraz rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania w Biurze;
 12. udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług i systemów informatycznych wdrażanych przez Biuro;
 13. weryfikacja i analiza danych gromadzonych w systemach informatycznych;
 14. koordynowanie udostępniania informacji publicznej;
 15. administrowanie systemem SignUM w zakresie nadawania uprawnień pracownikom;
 16. wsparcie techniczne dla wydziałów wdrażających system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Biurze, 
 17. przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
  • sprawozdań, analiz i innych opracowań,
  • projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
  • projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów, radnych,
  • informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  • dokumentacji do archiwizacji;
 18. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;
 19. współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.


Wprowadził Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 2007-06-19
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 2020-07-30
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 2020-07-30
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-31
Wersja standardowa