Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego (BE-WSKU) > Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego - BE-WSKU

Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego - BE-WSKU

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 11
Faks
22 443 35 12
Email
Sekretariat.BE@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Joanna Cholewińska
tel.: 22 443 35 38, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.33
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego należy w szczególności:

 1. realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, „Strategii #Warszawa2030” w zakresie zadań Biura Edukacji oraz koordynowanie działań dzielnic umożliwiających właściwe jego realizowanie w odniesieniu do szkół ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
 2. przygotowywanie na dany rok szkolny wytycznych do organizacji szkół ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego prowadzonych przez m.st. Warszawa przekazanych do kompetencji dzielnic;
 3. opiniowanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przekazanych do kompetencji dzielnic;
 4. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez dzielnice zadań związanych z prowadzeniem szkół ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przekazanych do kompetencji dzielnic w zakresie:
  • kształtowania sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, 
   ustalenia planu naboru do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, w tym do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych oraz integracyjnych,
  • ustalenia planu naboru do szkół policealnych, szkół branżowych drugiego stopnia oraz szkół dla dorosłych,
  • ustalenia planu naboru na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • ustalenia kierunków kształcenia zawodowego pod względem zgodności z potrzebami rynku pracy, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych zawodów,
  • rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w tym do szkół policealnych, szkół branżowych drugiego stopnia oraz szkół dla dorosłych,
  • rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • realizacji kształcenia w centrach kształcenia zawodowego, w tym organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • zapewnienia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwości kształcenia w oddziałach integracyjnych w szkołach ponadpodstawowych,
  • monitorowania realizacji zaleceń organu nadzoru pedagogicznego,
  • monitorowania kontroli obowiązku nauki prowadzonego przez wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach oświaty i wychowania.
 5. wdrażanie i zarządzanie systemem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych;
 6. powoływanie międzyszkolnych punktów katechetycznych;
 7. monitorowanie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawców kształcących lub dokształcających młodocianych pracowników;
 9. koordynowanie działań związanych z rozwojem szkół zawodowych;
 10. prowadzenie i koordynowanie projektów edukacyjnych i kampanii społecznych;
 11. współpraca z uczelniami, instytucjami kultury, nauki i sportu;
 12. opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy przygotowywanych przez Zarządy Dzielnic;
 13. przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
  • sprawozdań, analiz i innych opracowań, sportowego, dwujęzycznych oraz integracyjnych,
  • projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
  • projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
  • informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  • dokumentacji do archiwizacji;
 14. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;
 15. współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.
 
 
Wprowadził Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 30-07-2020
Aktualizujący Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 15-04-2021
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 15-04-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 1512
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe