Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Oświaty Niepublicznej (BE-WON) > Wydział Oświaty Niepublicznej (BE-WON)

Wydział Oświaty Niepublicznej (BE-WON)

  Drukuj
 
Adres
0-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 38
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. naczelnika Agata Ognicha
tel.: 22 443 35 10, faks: 22 443 35 52, e-mail: aognicha@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.32
Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Oświaty Niepublicznej należy w szczególności:

1) realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” oraz wspieranie działań dzielnic umożliwiających właściwe jego realizowanie, w zakresie zadań wydziału;

2) prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek;

3) prowadzenie rejestru zezwoleń na założenie przedszkola, szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

4) wprowadzanie danych ewidencyjnych przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych do elektronicznego systemu;

5) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
a) udzielania i cofania zezwolenia na założenie przedszkola publicznego, szkoły publicznej lub placówki publicznej prowadzonych przez inny organ niż Miasto,
b) nadawania uprawnień szkoły publicznej szkołom wpisanym do ewidencji Miasta,
c) wykreślania przedszkoli, szkół i placówek z ewidencji Miasta,
d) odmowy wpisu przedszkoli, szkół i placówek do ewidencji Miasta;

7) wydawanie upoważnień dostępu do Systemu Informacji Oświatowej dla dyrektorów i pracowników jednostek publicznych prowadzonych przez inny organ niż Miasto;

8) wprowadzanie danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), prowadzonego w ramach Systemu Informacji Oświatowej i ich aktualizacja;

9) ustalanie stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek;

10) udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom dotowanym bezpośrednio z planu wydatków Biura;

11) porównywanie i weryfikacja poprawności wprowadzonych danych w Systemie Informacji Oświatowej z systemem obsługi dotacji placówek niepublicznych;

12) prowadzenie kontroli szkół i placówek oświatowych otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy obejmujące w szczególności:
a) kontrolę liczby uczniów wykazywanych do dotacji – zgodność danych zawartych w informacji o faktycznej liczbie uczniów ze stanem faktycznym (analiza dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania),
b) kontrolę frekwencji w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych,
c) kontrolę dokumentacji uprawniającej do pobrania wyższej dotacji na uczniów z orzeczeniami oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
d) kontrolę wykorzystania dotacji;

13) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących dotacji udzielonych szkołom i placówkom oświatowym z budżetu m.st. Warszawy wynikających z uprzednio wykonanych przez Wydział czynności kontrolnych; 

14) współpraca z urzędami dzielnic w zakresie prowadzonych przez nie kontroli w szkołach i placówkach oświatowych otrzymujących dotacje;

15) przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
a) sprawozdań, analiz i innych opracowań,
b) projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
c) projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
d) projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
e) informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
f) dokumentacji do archiwizacji;

16) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;

17) współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.
 
 
Wprowadził Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 19-04-2019
Aktualizujący Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 15-04-2021
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 15-04-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 1371
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe