Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Kadr Oświatowych i Spraw Organizacyjnych (BE-WKO) > Wydział Kadr Oświatowych i Spraw Organizacyjnych - BE-WKO

Wydział Kadr Oświatowych i Spraw Organizacyjnych - BE-WKO

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 20
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Elżbieta Machowska
tel.: 22 443 35 25, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.42
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Kadr Oświatowych i Spraw Organizacyjnych należy w szczególności:

 1. realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” w zakresie polityki kadrowej;
 2. przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, które zostały przekazane do kompetencji dzielnic, w tym dokumentacji związanej z: 
  • ogłaszaniem konkursów na stanowisko dyrektora,
  • powierzaniem funkcji dyrektora i odwoływaniem z niej,
  • przyznawaniem dodatków funkcyjnych, motywacyjnych oraz za warunki pracy;  
 3. przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic, w tym przygotowywanie dokumentacji związanej z:  
  • ogłaszaniem konkursów na stanowisko dyrektora,
  • powierzaniem funkcji dyrektora i odwoływaniem z niej,
  • ustalaniem wynagrodzeń, dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki pracy oraz z tytułu stażu pracy
  • ustalaniem prawa do nagrody jubileuszowej,
  • udzielaniem urlopów;
 4. realizacja spraw związanych z prowadzeniem spraw kadrowych należących do kompetencji organu prowadzącego w stosunku do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, które nie zostały przekazane do kompetencji dzielnic, w tym dotyczących awansu zawodowego;
 5. przygotowywanie i przekazywanie zbiorczych list wniosków o nagrody i odznaczenia państwowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek o znaczeniu ponaddzielnicowym;
 6. prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych;
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją Biura, w tym:
  • rejestru pism przychodzących i wychodzących,
  • wykazu uchwał Rady Miasta w sprawach procedowanych przez Biuro i dzielnice w zakresie realizacji zadań oświatowych,
  • wykazu komunikatów Dyrektora;
 8. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura, w tym:  
  • obsługa kancelaryjno-sekretarska Biura,
  • prowadzenie list obecności i ewidencji wyjść,
  • obsługa narad i konferencji organizowanych przez Biuro,
  • zaopatrywanie pracowników Biura w sprzęt i materiały biurowe oraz w bilety komunikacji miejskiej; 
 9. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie spraw kadrowych, płacowych i socjalnych pracowników Biura;
 10. obsługa interesantów;
 11. przygotowywanie projektów: decyzji administracyjnych, komunikatów Dyrektora, umów i porozumień, pełnomocnictw i upoważnień, opinii i innych pism z zakresu zadań wydziału;
 12. koordynowanie prac związanych z:  
  • przekazywaniem dokumentacji do archiwum zakładowego z zakresu zadań wydziału,
  • przestrzeganiem zasad BHP w Biurze,
  • zabezpieczaniem pomieszczeń w Biurze;
 13. przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:  
  • sprawozdań, analiz i innych opracowań,
  • projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
  • projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
  • informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy;
 14. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków z zakresu zadań wydziału;
 15. współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.

W Wydziale Kadr Oświatowych i Spraw Organizacyjnych działa:

 1. koordynator do spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Dyrektora,
 2. koordynator do spraw współudziału w pracach z zespołem kontrolującym system administrowania nieruchomościami w zakresie Biura,
 3. koordynator do spraw związanych z obsługą zgłoszeń 19115,
 4. koordynator do spraw związanych z oceną uproszczoną do dodatku motywacyjnego oraz z oceną okresową pracowników Biura,
 5. koordynator do spraw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji pracowników Biura i jednostek organizacyjnych oświaty,
 6. koordynator do spraw związanych z Wirtualną Biblioteką,
 7. koordynator do spraw związanych z samokształceniem i szkoleniem pracowników Biura,
 8. koordynator do spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji w Biurze,
 9. koordynator do spraw czynności kancelaryjnych w Biurze,
 10. koordynator do spraw związanych z wprowadzaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Biurze,
 11. koordynator do spraw adaptacji nowych pracowników,
 12. koordynator do spraw rejestru przestępców seksualnych.

 

 

 

 
 
Wprowadził Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 19-06-2007
Aktualizujący Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 15-04-2021
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 15-04-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 16785
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe