Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich (BE-WDN) > Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich - BE-WDN

Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich - BE-WDN

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 18
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Bożena Głażewska
tel.: 22 443 35 18, e-mail: sekretariat.be@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.29
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” w zakresie zadań wydziału, w tym opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie ogólnomiejskich projektów i programów, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 w zakresie edukacji oraz „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”;
 2. prowadzenie i koordynowanie realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy strukturalnych i pozastrukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych o znaczeniu ponaddzielnicowym, dotyczących zakresu działania wydziału;
 3. wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych;
 4. koordynowanie prac związanych ze współpracą międzynarodową Biura;
 5. koordynowanie współpracy międzynarodowej, w tym:
  • warszawskich przedszkoli, szkół i placówek z przedszkolami, szkołami i placówkami z innych państw w obszarze oświaty,
  • współpracy i wymiany dzieci i młodzieży,
  • współpracy i wymiany nauczycieli i pracowników oświaty,
  • współpracy z komórkami samorządów terytorialnych innych państw,
  • współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi w Polsce działającymi w obszarze edukacji;
 6. realizacja spraw dotyczących zadań organu prowadzącego w zakresie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli;
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów Prezydenta;
 8. nadzorowanie pracy samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli
  - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;
 9. nadzór nad działalnością instytucji kultury prowadzonej wspólnie przez m.st. Warszawę z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Centrum Nauki Kopernik
 10. prowadzenie spraw związanych z doradztwem metodycznym na terenie Miasta;
 11. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, w tym w ramach programu „Wars i Sawa”;
 12. koordynowanie projektów edukacyjnych, związanych z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, w tym szczególnie we współpracy merytorycznej z ponaddzielnicowymi placówkami pozaszkolnymi – Pałac Młodzieży, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej i Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”;
 13. realizacja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne;
 14. koordynowanie procesu przyznawania wyróżnień „Szkoła z pomysłem”;
 15. koordynowanie procesu przyznawania nagród w konkursie „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się”;
 16. obsługa organizacyjna i merytoryczna miejskich programów dofinansowujących organizację zajęć międzyszkolnych przygotowujących uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych oraz rozwijających uzdolnienia artystyczne;
 17. zarządzanie stroną internetową Biura oraz przygotowywanie i publikowanie informacji o działaniach Biura i warszawskiej edukacji;
 18. przygotowywanie i przekazanie materiałów do publikacji w Newsletterze Urzędu;
 19. prowadzenie współpracy z uczelniami;
 20. przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
  • sprawozdań, analiz i innych opracowań,
  • projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
  • projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
  • informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  • dokumentacji do archiwizacji,
 21. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;
 22. współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.
 
 
Wprowadził Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 04-11-2007
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 18-01-2022
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 18-01-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-01-2022
Liczba odwiedzin: 15697
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe