Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Cyfryzacji Miasta > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Cyfryzacji Miasta

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Cyfryzacji Miasta

  Drukuj
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (BC-RP)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy w szczególności: opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów: zarządzeń Prezydenta, umów, umów ramowych, porozumień oraz innych dokumentów dotyczących ... [zobacz więcej]
Wydział Finansowo-Organizacyjny (BC-WFO)
Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Organizacyjnego należy w szczególności: zapewnienie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej Biura; współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w sprawach organizacyjno-finansowych; prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania Danymi (BC-WZD)
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Danymi należy zapewnienie ładu danych, w tym w szczególności: tworzenie i aktualizacja rejestru informatycznych źródeł danych oraz zasad zarządzania ich jakością; standaryzacja struktur oraz metod dostępu dla danych pozyskiwanych i ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Miejskich (BC-WPM)
Do zakresu działania Wydziału Projektów Miejskich należy w szczególności: opiniowanie projektów systemów informatycznych i aplikacji zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie ich wykonalności i zgodności ze środowiskiem informatycznym Urzędu; udzielanie ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Smart City (BC-WPSC)
Do zakresu działania Wydziału Projektów Smart City należy w szczególności: koordynacja i integracja działań w obszarze Smart City, w zakresie: planowania, realizacji, efektywności i ewaluacji działań; inicjowanie oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, ... [zobacz więcej]
Wydział Rozwoju i Utrzymania (BC-WRU)
Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Utrzymania należy w szczególności: wdrażanie systemów informatycznych na potrzeby Urzędu; współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych; zapewnienie ciągłości działania i ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania Portfelem Projektów (BC-WZPP)
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Portfelem Projektów należy w szczególności: synchronizacja i priorytetyzacja wdrażania projektów realizowanych przez Biuro; administracyjne wsparcie projektów prowadzonych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Biura, w tym w ... [zobacz więcej]
Zespół Głównego Architekta Systemów Informatycznych (BC-ZASI)
Do zakresu działania Zespołu Głównego Architekta Systemów Informatycznych należy w szczególności: realizacja zadań wyznaczanych przez Głównego Architekta Systemów Informatycznych; tworzenie, nadzór i aktualizacja modelu architektury informacyjnej Miasta; projektowanie architektury ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe