Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracyjne > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Administracyjnego

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Administracyjnego

  Drukuj
 

Wydział Budżetu i Zamówień Publicznych
Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Zamówień Publicznych należy w szczególności: Obsługa Biura w zakresie finansowo-księgowym: a) przygotowywanie dokumentacji do projektu uchwały budżetowej, b) nadzór nad realizacją uchwały budżetowej, ... [zobacz więcej]
Wydział Administrowania Nieruchomościami
Do zakresu działania Wydziału Administrowania Nieruchomościami należy w szczególności: wykonywanie czynności odpowiednio: właściciela, zarządcy lub użytkownika siedzib biur; prowadzenie dokumentacji budynków, dla których Urząd jest administratorem lub zarządcą; ... [zobacz więcej]
Wydział Techniczno-Remontowy
Do zakresu działania Wydziału Techniczno-Remontowego należy w szczególności: planowanie oraz realizowanie remontów i wybranych inwestycji budowlanych w siedzibach biur; prowadzenie przeglądów technicznych budynków, dla których Urząd pełni rolę zarządcy lub administratora; ... [zobacz więcej]
Wydział Ochrony Osób i Mienia
Do zakresu działania Wydziału Ochrony Osób i Mienia należy koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem ochrony osób i mienia w Urzędzie w szczególności: opracowywanie zasad ochrony osób i mienia w Urzędzie oraz nadzór nad ich wdrażaniem; zapewnianie ochrony osób i mienia oraz ... [zobacz więcej]
Wydział Transportowy
Do zakresu działania Wydziału Transportowego należy w szczególności: zapewnienie obsługi transportowej dla pracowników Urzędu; współpraca z wydziałami właściwymi do spraw obsługi transportowej w urzędach dzielnic; zarządzanie kolumną transportową Biura; ... [zobacz więcej]
Wydział Zakupów i Ewidencji
Do zakresu działania Wydziału Zakupów i Ewidencji należy w szczególności: prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie: materiałów biurowych, technicznych, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i żywnościowych; zaopatrywanie biur, z wyłączeniem ... [zobacz więcej]
Zespół Inwentaryzacji
Do zakresu działania Zespołu Inwentaryzacji należy w szczególności: opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących zasad, trybu i metod przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie; organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie; udział w ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należy w szczególności: prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura, we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń; opracowywanie projektów dokumentów w zakresie działania Biura, w ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Biura w zakresie niezastrzeżonym dla biura właściwego do spraw prawnych oraz współpraca z ww. biurem, w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu. ... [zobacz więcej]
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Koordynacji Realizacji i Rozliczania Projektów
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Koordynacji Realizacji i Rozliczania Projektów należy w szczególności: realizowanie wybranych projektów inwestycyjnych; realizowanie wybranych projektów aranżacyjnych; opracowywanie standardów z zakresu zadań realizowanych ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy – Centrum Wsparcia Użytkownika
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy – Centrum Wsparcia Użytkownika należy w szczególności: organizowanie i prowadzenie Centrum Wsparcia Użytkownika; realizowanie zgłoszeń użytkowników według odrębnych standardów; monitorowanie zgłoszeń ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe