Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracyjne > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Administracyjnego

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Administracyjnego

  Drukuj
 

Wydział Budżetu i Zamówień Publicznych
Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Zamówień Publicznych należy w szczególności: obsługa Biura w zakresie finansowo-księgowym: a) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, b) nadzór nad realizacją uchwały budżetowej, c) przygotowywanie ... [zobacz więcej]
Wydział Administrowania Nieruchomościami
Do zakresu działania Wydziału Administrowania Nieruchomościami należy w szczególności: wykonywanie czynności odpowiednio właściciela, zarządcy lub użytkownika siedzib biur; prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budynków, dla których Urząd jest administratorem lub ... [zobacz więcej]
Wydział Techniczno-Remontowy
Do zakresu działania Wydziału Techniczno-Remontowego należy w szczególności: planowanie oraz realizacja remontów i inwestycji budowlanych w siedzibach biur; prowadzenie przeglądów technicznych budynków, dla których Urząd pełni rolę zarządcy lub administratora; prowadzenie ... [zobacz więcej]
Wydział Ochrony Osób i Mienia
Do zakresu działania Wydziału Ochrony Osób i Mienia należy koordynacja i nadzór nad wykonywaniem ochrony osób i mienia w Urzędzie w szczególności: opracowywanie zasad ochrony osób i mienia w Urzędzie oraz nadzór nad ich wdrażaniem; zapewnianie ochrony osób i mienia oraz ... [zobacz więcej]
Wydział Transportowy
Do zakresu działania Wydziału Transportowego należy w szczególności: zapewnienie obsługi transportowej dla pracowników biur; współpraca z wydziałami właściwymi do spraw obsługi transportowej w urzędach dzielnic w zakresie koordynacji obsługi transportowej Urzędu; ... [zobacz więcej]
Wydział Zakupów i Ewidencji
Do zakresu działania Wydziału Zakupów i Ewidencji należy w szczególności: prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie: materiałów biurowych, technicznych, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, akcesoriów komputerowych i żywnościowych; zaopatrywanie biur, ... [zobacz więcej]
Zespół Inwentaryzacji
Do zakresu działania Zespołu Inwentaryzacji należy w szczególności: opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących zasad, trybu i metod przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie; organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji w Urzędzie; udział w ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należy w szczególności: prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura, we współpracy z biurem właściwym w sprawach kadrowych; opracowywanie projektów dokumentów w sprawach objętych zakresem ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Biura w zakresie niezastrzeżonym dla biura właściwego w sprawach prawnych oraz współpraca z biurem właściwym  w sprawach prawnych, w zakresie określonym w regulaminie ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe