Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracyjne > Wydziały > Wydział Zakupów i Ewidencji (BA-ZE) > Wydział Zakupów i Ewidencji

Wydział Zakupów i Ewidencji

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
ul. Senatorska 36
Telefon
22 443 05 12
Email
Sekretariat.BA@um.warszawa.pl
Kierownictwo
naczelnik Jacek Ryłko
tel.: 22 443 05 12, e-mail: jrylko@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 36, p. 113
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zakupów i Ewidencji należy w szczególności:

 1. prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie: materiałów biurowych, technicznych, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, akcesoriów komputerowych i żywnościowych;
 2. zaopatrywanie biur, z wyłączeniem delegatur, w artykuły biurowe, chemiczne, meble, artykuły spożywcze, wodę pitną oraz inne konieczne materiały, sprzęt biurowy, sprzęt AGD wraz z serwisem;
 3. zamawianie pieczęci i pieczęci urzędowych oraz prowadzenie ich ewidencji;
 4. zakup i prenumerata prasy, czasopism, wydawnictw specjalistycznych oraz zlecanie publikowania ogłoszeń prasowych dla biur;
 5. zarządzanie Wirtualną Biblioteką Urzędu m.st. Warszawy;
 6. prowadzenie gospodarki składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji Biura;
 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych biur, w tym nieruchomości zaadaptowanych na siedziby biur i stanowiących własność m.st. Warszawy;
 8. prowadzenie ewidencji dodatkowego wyposażenia pracowników biur, z wyłączeniem pracowników delegatur, w formie kart ewidencyjnych;
 9. rozliczanie pracowników biur, z wyłączeniem pracowników delegatur, z pobranego sprzętu biurowego;
 10. udział w inwentaryzacjach składników majątku ruchomego biur, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Prezydenta, we współpracy z Zespołem Inwentaryzacji;
 11. dokumentowanie czynności dotyczących wykonywania umów użyczenia środków trwałych, będących w ewidencji Biura oraz środków trwałych przekazywanych w użytkowanie urzędom dzielnic oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy przez osoby prawne lub fizyczne;
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z darowiznami i zbywaniem środków trwałych znajdujących się w ewidencji Biura;
 13. przechowywanie dokumentacji gwarancyjnej środków trwałych będących w ewidencji Biura;
 14. likwidacja składników mienia ruchomego, będącego w ewidencji Biura;
 15. realizacja zadań dotyczących zakupów, ewidencji i dystrybucji odzieży ochronnej, roboczej, środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej oraz związanych z ich użytkowaniem ekwiwalentów, a także zlecanie koniecznych usług w tym zakresie, zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników biur, z wyłączeniem pracowników delegatur, w zakresie określonym zarządzeniami Prezydenta;
 16. obsługa ubezpieczeń i programów ubezpieczeniowych m.st. Warszawy w zakresie określonym przez Prezydenta;
 17. obsługa Centrum Wsparcia Użytkownika;
 18. realizacja zadań związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i rozliczaniem Warszawskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej dla m.st. Warszawy, w zakresie określonym przez Prezydenta odrębnymi zarządzeniami.
 
 
Wprowadził Konieczna Magdalena (BA) (Biuro Administracyjne (BA)) 24-07-2018
Aktualizujący Kruczkowska Monika (Biuro Administracyjne (BA)) 25-07-2018
Zatwierdzający Kruczkowska Monika (Biuro Administracyjne (BA)) 25-07-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-07-2018
Liczba odwiedzin: 789
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe