Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracyjne > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych (BA-OR) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

  Drukuj
 
Adres

00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
Telefon
22 443 30 58, 22 443 30 08
Email
Sekretariat.BA@um.warszawa.pl
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura, we współpracy
  z biurem właściwym w sprawach kadrowych;
 2. opracowywanie projektów dokumentów w sprawach objętych zakresem działania Biura, w tym projektów: uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta, sprawozdań, porozumień, pełnomocnictw/upoważnień;
 3. informowanie pracowników Biura o wewnętrznych regulacjach dotyczących funkcjonowania Biura i Urzędu;
 4. obsługa kancelaryjna dyrektora Biura oraz zastępców dyrektora Biura;
 5. opracowywanie i przekazywanie w ramach działania Biura informacji do opublikowania w intranecie Urzędu - na portalu PortUm oraz wprowadzanie i aktualizacja danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

W ramach Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych działają:

 1. koordynator ds. ryzyka;
 2. koordynator udostępniania informacji publicznej;
 3. koordynator rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Biura;
 4. koordynator systemu zarządzania jakością;
 5. koordynator systemu kontroli zarządczej.
 
 
Wprowadził Konieczna Magdalena (BA) (Biuro Administracyjne (BA)) 24-07-2018
Aktualizujący Kruczkowska Monika (Biuro Administracyjne (BA)) 25-07-2018
Zatwierdzający Kruczkowska Monika (Biuro Administracyjne (BA)) 25-07-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-07-2018
Liczba odwiedzin: 371
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe