Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracyjne > Wydziały > Wydział Ochrony Osób i Mienia (BA-OC) > Wydział Ochrony Osób i Mienia

Wydział Ochrony Osób i Mienia

  Drukuj
 
Adres

00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
Telefon
22 443 31 26
Email
Sekretariat.BA@um.warszawa.pl
Kierownictwo
naczelnik Dariusz Bartoszek
tel.: 22 443 31 26, e-mail: dbartoszek@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 259
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Osób i Mienia należy koordynacja i nadzór nad wykonywaniem ochrony osób i mienia w Urzędzie w szczególności:

 1. opracowywanie zasad ochrony osób i mienia w Urzędzie oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
 2. zapewnianie ochrony osób i mienia oraz nadzór nad realizacją umowy na ochronę osób i mienia w siedzibach biur;
 3.  inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa w obiektach Urzędu;
 4. opracowywanie dokumentacji ochrony siedzib biur;
 5. opracowywanie zasad dostępu do pomieszczeń w Urzędzie i nadzór nad ich stosowaniem;
 6. zakup i wydawanie pracownikom biur plomb lub innych środków zabezpieczenia w siedzibach biur;
 7. wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczania technicznego (w szczególności: budowa, rozbudowa oraz serwis systemów zabezpieczenia technicznego) siedzib biur;
 8. administrowanie systemami zabezpieczenia technicznego w Urzędzie (systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej);
 9. współpraca z administratorami lokalnymi systemów zabezpieczenia technicznego w siedzibach biur oraz urzędów dzielnic;
 10. dbałość o sprawne funkcjonowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz systemów zabezpieczeń technicznych w siedzibach biur;
 11. analiza aktualnych i potencjalnych zagrożeń w odniesieniu do zabezpieczenia obiektów Urzędu;
 12. szkolenie pracowników Urzędu z zakresu ochrony osób i mienia;
 13. współpraca z biurem właściwym w sprawach bhp w zakresie organizacji i przeprowadzania próbnych ewakuacji w siedzibach biur;
 14. współpraca z biurami i urzędami dzielnic w sprawie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia obiektów;
 15. nadzór nad realizacją przez urzędy dzielnic zadań z zakresu zapewniania ochrony osób i mienia, w szczególności poprzez:
  a) ujednolicenie procedur z zakresu ochrony osób i mienia oraz nadzór nad ich przestrzeganiem w Urzędzie,
  b) współpracę z urzędami dzielnic w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na ochronę osób i mienia oraz zabezpieczeń technicznych,
  c) nadzór nad poprawnością realizacji przez urzędy dzielnic umów na ochronę osób i mienia,
  d) współpracę z urzędami dzielnic w zakresie budowy, rozbudowy i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem,
  e) nadzór nad realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia technicznego przez urzędy dzielnic.

Funkcję głównego administratora systemów zabezpieczenia technicznego w Urzędzie pełni wyznaczony przez Dyrektora Biura pracownik Wydziału Ochrony Osób i Mienia.

 
 
Wprowadził Konieczna Magdalena (BA) (Biuro Administracyjne (BA)) 24-07-2018
Aktualizujący Kruczkowska Monika (Biuro Administracyjne (BA)) 04-04-2019
Zatwierdzający Kruczkowska Monika (Biuro Administracyjne (BA)) 04-04-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-04-2019
Liczba odwiedzin: 570
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe