Kanał Wyżej
Biuro Administracyjne (BA)


Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27, pok. 235

Telefon
22 325 80 00, 22 325 80 01

Faks
22 325 80 02

Email
Sekretariat.BA@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Katarzyna Jaworska
zastępca dyrektora Marcin Pawłowski


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Administracyjnego należy w szczególności:
wdrażanie i realizacja programów ubezpieczeń dla m.st. Warszawy; dokonywanie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu oraz współpraca z Biurem Infrastruktury w zakresie analizowania efektywności wdrażanych rozwiązań dotyczących zakupu i dystrybucji energii elektrycznej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; zapewnianie warunków niezbędnych do prawidłowej pracy w siedzibach biur, a w szczególności:
a) zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami, w których mieszczą się siedziby Urzędu,
b) prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacjami i adaptacjami w siedzibach biur,
c) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Biuro Administracyjne,
d) prowadzenie inwentaryzacji,
e) dokonywanie zakupów, ewidencji i dystrybucji odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz związanych z ich użytkowaniem ekwiwalentów i zlecenia koniecznych usług dla pracowników biur w zakresie wskazanym zarządzeniami Prezydenta,
f) zapewnianie zaopatrzenia, z wyłączeniem asortymentu będącego w kompetencjach innych biur,
g) zapewnianie obsługi transportowej,
h) zapewnianie obsługi technicznej,
i) zapewnianie utrzymania czystości; koordynacja i nadzór nad wykonywaniem ochrony osób i mienia w Urzędzie, a w szczególności:
a) opracowywanie zasad ochrony osób i mienia w Urzędzie oraz nadzór nad ich wdrażaniem,
b) zapewnianie ochrony osób i mienia w siedzibach biur,
c) nadzór nad realizacją przez urzędy dzielnic zadań z zakresu zapewniania ochrony osób i mienia;


Dodatkowe informacje
 


Odnośniki
Wydział Budżetu i Zamówień Publicznych (BA-BZ) Wydział Administrowania Nieruchomościami (BA-AN)  Wydział Techniczno-Remontowy (BA-TR) Wydział Ochrony Osób i Mienia (BA-OC) Wydział Transportowy (BA-TN) Wydział Zakupów i Ewidencji (BA-ZE) Zespół Inwentaryzacji (BA-IN) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych (BA-OR) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (BA-RP)Załączniki
Regulamin organizacyjny Biura Administracyjnego
Schemat organizacyjny Biura Administracyjnego
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Administracyjne (BA)

Wersja standardowa