Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Audytu Wewnętrznego > Wydziały > Wydział Audytu Działalności > Wydział Audytu Działalności

Wydział Audytu Działalności

  Drukuj
 
Adres

00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 30 70; 22 443 30 71
Faks
22 443 30 72
Email
sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Kierownictwo
naczelnik Magdalena Rypkowska
tel.: 22 44 33 087, kom.: 726 086 535, faks: 22 44 33 072, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 4
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Audytu Działalności należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie zadań zapewniających oraz czynności doradczych i sprawdzających dotyczących wykonywania usług użyteczności publicznej o charakterze komunalnym i społecznym służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty mieszkańców w obszarach działalności:
  • gospodarowania nieruchomościami,
  • utrzymywania czystości i porządku publicznego,
  • drogownictwa i komunikacji,
  • ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego,
  • gospodarowania zasobami lokalowymi,
  • inwestycji,
  • edukacji publicznej,
  • opieki społecznej i ochrony zdrowia,
  • kultury i ochrony zabytków,
  • sportu i rekreacji,
  • bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
  • Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.
 2. przeprowadzanie zadań zapewniających oraz czynności doradczych i sprawdzających dotyczących w szczególności organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych przez Prezydenta, w obszarach działalności dotyczących:
  • zamówień publicznych,
  • gospodarowania mieniem,
  • kadr i szkoleń,
  • informacji i promocji miasta stołecznego Warszawy,
  • nadzoru właścicielskiego,
  • bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • obsługi prawnej,
  • planowania strategicznego rozwoju m.st. Warszawy,
  • obsługi mieszkańców;
 3. przeprowadzanie zadań zapewniających i czynności doradczych oraz sprawdzających, w szczególności zasad rachunkowości i systemu raportowania, w obszarach działalności dotyczących:
  • organizacji i prowadzenia rachunkowości budżetowej,
  • planowania i sprawozdawczości budżetowej,
  • gromadzenia i wydatkowania środków publicznych,
  • celowości zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków i rozchodów,
  • prowadzenia windykacji należności,
  • opracowywania i przestrzegania procedur kontroli finansowej,
  • przyznawania i rozliczania dotacji;
 4. przeprowadzanie zadań audytowych z zakresu administracji rządowej zleconych m.st. Warszawie;
 5. wykonywanie innych zadań zapewniających oraz czynności doradczych i sprawdzających, zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę;
 6. przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych na zlecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
 
 
Wprowadził BZMW/jszlendak 28-01-2010
Aktualizujący Puchlik Alicja (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 09-01-2019
Zatwierdzający Stoma Bożena (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 10-01-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2019
Liczba odwiedzin: 4904
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe