Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Audytu Wewnętrznego > Wydziały > Wydział Audytu Środków Pomocowych > Wydział Audytu Środków Pomocowych

Wydział Audytu Środków Pomocowych

  Drukuj
 
Adres

00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 30 70; 22 443 30 71
Faks
22 443 30 72
Email
sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Kierownictwo
naczelnik Jolanta Piątkowska
tel.: 22 44 33 086, kom.: 726 086 526, faks: 22 44 33 072, e-mail: sekretariat.BAW@um.warszawa.pl
ul. Wojciecha Górskiego 7, p. 4
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Audytu Środków Pomocowych należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie zadań audytowych w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych ze źródeł zagranicznych, a w szczególności w obszarach działalności dotyczących:
  • rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzania przedsięwzięciem/projektem, w tym:
   • procedur systemu zarządzania i kontroli przedsięwzięcia/projektu, podziału zadań,
   • polityki rachunkowości, systemu ewidencji, procedur kontroli finansowej,
   • prawidłowości archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia/projektu;
  • rzeczowej realizacji przedsięwzięcia/projektu oraz monitorowania wskaźników osiągnięcia celów, w tym w zakresie:
   • zgodności realizacji z opisem przedsięwzięcia/projektu,
   • osiągnięcia planowanych rezultatów,
   • prowadzenia sprawozdawczości merytorycznej;
  • finansowej realizacji przedsięwzięcia/projektu, w zakresie badania:
   • dokumentacji rozliczeniowej, zgodności z umową o udzieleniu wsparcia finansowego,
   • kwalifikowalności wydatków oraz przepływów pieniężnych,
   • sprawozdawczości finansowej;
  • zgodności realizacji przedsięwzięcia/projektu ze szczególnymi wymaganiami umowy o udzieleniu wsparcia finansowego;
 2. bieżące analizowanie zmian w obowiązujących przepisach i wytycznych Unii Europejskiej mających związek z poszczególnymi programami pomocowymi oraz wytycznych dla audytu wewnętrznego;
 3. współpraca z audytorami zewnętrznymi audytującymi umowy o udzieleniu wsparcia finansowego ze środków pomocowych dla określonych przedsięwzięć/projektów;
 4. ścisła współpraca z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu na etapie planowania działalności Biura, jak i realizacji zadań audytowych ujętych w rocznym planie audytu oraz wykonywanych poza planem w uzgodnieniu z Prezydentem;
 5. wykonywanie innych zadań zapewniających oraz czynności doradczych i sprawdzających zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę.
 
 
Wprowadził BZMW/jszlendak 28-01-2010
Aktualizujący Puchlik Alicja (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 16-08-2019
Zatwierdzający Pirek Alina (Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)) 16-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-08-2019
Liczba odwiedzin: 3188
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe