Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich > Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 29 00, 22 443 29 01
Faks
22 443 29 02
Email
Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Biuro Rzeczy Znalezionych, Wydział Licencji i Transportu Drogowego, Wydział Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicach m.st. Warszawy oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów Właściwy dla Dzielnicy Śródmieście pracują w poniedziałki od 8.00 do 18.00, natomiast od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.

Kierownictwo
dyrektor Krzysztof Krakowiecki-Kulesza
tel.: 22 443 29 00; 22 443 29 01, faks: 22 443 29 02, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.24
zastępca dyrektora Maria Wrona-Żółtowska
tel.: 22 443 29 00; 22 443 29 01, faks: 22 443 29 02, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.24
zastępca dyrektora Zbigniew Pałasz
tel.: 22 443 29 00; 22 443 29 01, faks: 22 443 29 02, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.28
zastępca dyrektora Witold Nowakowski
tel.: 22 443 29 00; 22 443 29 01, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.26
zastępca dyrektora Agnieszka Kłąb
tel.: 22 443 29 01, 22 443 29 02, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.27
Zakres działania wydziału biura
 1. wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;
 2. nadzór  i  kontrola  stacji  kontroli  pojazdów  oraz  ośrodków  szkolenia  kierowców, prowadzenie rejestracji instruktorów nauki jazdy i diagnostów oraz spraw dotyczących uprawnień diagnostów i instruktorów;
 3. współorganizacja obchodów, rocznic i świąt narodowych, w tym wykonywanie zadań związanych z ich koordynacją i zabezpieczeniem ze strony m.st. Warszawy;
 4. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;
  prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
 5. wykonywanie zadań z zakresu cmentarnictwa i opieki nad grobami, w tym dotyczących cmentarzy wojennych;
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 7. obsługa komisji egzaminującej osoby ubiegające się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 8. prowadzenie spraw związanych z dodatkowym oznakowaniem taksówek;
  wydawanie licencji transportowych oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 9. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
 10. kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne;
 11. podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu obsługi mieszkańców, w tym określanie jednolitego sposobu realizacji zadań i standardów w zakresie bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych;
 12. doskonalenie pracy komórek realizujących zadania z zakresu bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych;
 13. realizowanie zadań Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, służącego do obsługi mieszkańców w zakresie udzielania informacji oraz realizacji zgłoszeń interwencyjnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, za pośrednictwem udostępnionych kanałów komunikacji, takich jak: telefon, poczta elektroniczna, portal internetowy, faks oraz aplikacja mobilna;
 14. rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. )
  Biuro tworzy warunki organizacyjno-administracyjne dla realizacji zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad jednostka organizacyjna m.st. Warszawy - Zarządem Cmentarzy Komunalnych.

Dodatkowe informacje

KOMUNIKAT

1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r.  
o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1137, z późn. zm.).

Organami rejestrującymi jednostki pływające są starosta oraz właściwe polskie związki sportowe. Właściciel jachtu lub innej jednostki pływającej może złożyć wniosek o rejestrację do dowolnie wybranego organu rejestrującego.

W Urzędzie m.st. Warszawy rejestracja jachtów i innych jednostek pływających odbywa się w:  

Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich

ul. Leona Kruczkowskiego 2,

00-412 Warszawa

tel. 22 443 29 00, 22 443 29 01,

e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl

kkuzminska@um.warszawa.pl, 22 443 22 31

Stanowiska Cudzoziemcy - Rejestracja Pojazdów nr 20, nr 21, nr 22 – parter

 

Uwaga! Zbliża się termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wydanych do 1 stycznia 2006 r.

Wszelkie informacje z zakresu spraw meldunkowych i związanych z wyrobieniem dowodu osobistego znajdują się TU.

 

Wszelkie informacje z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania znajdują się TU.

 

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców

 

Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów

 

Średnia zdawalność osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców, wpisanych do rejestru Prezydenta m.st. Warszawy dostępna jest TU.

 

Sprawdź TU czy jest gotowy Twój dowód osobisty.

Sprawdź TU czy Twój dowód osobisty jest unieważniony.

Sprawdź TU swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

 

Schemat procedur kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy na podstawie uprawnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy dostępny jest TU.

Schemat procedur kontroli Stacji Kontroli Pojazdów - 2022 rok  - dostępny jest TU.

Schemat procedur kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców - 2022 rok - dostępny jest TU.
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich informuje, że od 19 marca 2018 roku w siedzibie Biura przy Leona Kruczkowskiego 2 czynny jest opłatomat umożliwiający dokonanie płatności kartą kredytową za sprawy z zakresu: rejestracji pojazdów, transportu drogowego oraz opłaty skarbowej.
Klauzule informacyjne:
1.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) - dostępna jest TU.
2.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) - dostępna jest TU.
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy - dostępna jest TU.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ). - karta w języku ukraińskim dostępna jest TU.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy apeluje o ograniczenie osobistych  wizyt w urzędzie.

 

W tym celu można skorzystać i złożyć wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP.

Poniżej znajduje się wykaz wszystkich spraw wraz z odnośnikami na ePUAP-e z zakresu działania Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz jego Delegatur w Dzielnicach m.st. Warszawy, które można załatwić nie wychodząc z domu:

 Z zakresu spraw obywatelskich oraz wyborów:

Z zakresu spraw komunikacyjnych:

Z zakresu spraw komunalnych:

W pozostałych sprawach Kontakt z Urzędem m.st. Warszawy  jest także możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą poprzez złożenia pisma ogólnego do urzędu:

Adres:

/UMSTWarszawa/skrytka

Link do formularza ogólnego.

  

 

 

 

 


 
 
Wprowadził Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 18-06-2007
Aktualizujący Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 30-11-2022
Zatwierdzający Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 30-11-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-11-2022
Liczba odwiedzin: 376970

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe