Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich > Wydziały > Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

  Drukuj
 

Wydział Spraw Obywatelskich
 Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich w szczególności należy: opracowywanie zbiorczych danych statystycznych dotyczących ludności m.st. warszawy na podstawie ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych; wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem ... [zobacz więcej]
Wydział Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień
Do zadań Wydziału Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień należy w szczególności: dokonywanie rejestracji pojazdów obywateli i osób prawnych państw obcych w ramach posiadanych upoważnień; prowadzenie ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych dla województwo ... [zobacz więcej]
Wydział Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości
Do zadań Wydziału Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości należy w szczególności: współorganizowanie uroczystości odbywających sie na terenie m.st. Warszawy; wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Zarządem ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjny
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności: dokonywanie kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Biura, na polecenie i w zakresie określonym przez Dyrektora Biura; współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie spraw ... [zobacz więcej]
Wydział Kontaktów z Mieszkańcami
Do zakresu działania Wydziału Kontaktów z Mieszkańcami należy w szczególności: zapewnienie, za pośrednictwem kanałów komunikacji takich jak: telefon, poczta elektroniczna, portal internetowy, faks oraz aplikacja mobilna całodobowej obsługi mieszkańców w zakresie udzielania ... [zobacz więcej]
Zespół Radców Prawnych
Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy w szczególności: opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych decyzji administracyjnych, umów, porozumień i innych dokumentów; sporządzanie opinii prawnych, zwłaszcza w ... [zobacz więcej]
Wydział Licencji i Transportu Drogowego (AO.VII)
prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu transportu drogowego taksówką; przyjmowanie zawiadomień o zawieszeniu licencji taksówkowych; prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia wymaganych przepisami ... [zobacz więcej]
Wydział Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Do zakresu działania Wydziału Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności: obsługa organizacyjno-techniczna Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w tym: obsługa sekretarsko-kancelaryjna Miejskiego Rzecznika Konsumentów, prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw; zapewnianie ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieoosobowe Stanowisko pracy ds. Rozwoju Systemu Obsługi Mieszkańców
podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu obsługi mieszkańców, w tym określanie jednolitego sposobu realizacji zadań i standardów w zakresie bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych; monitoring efektywności realizacji zadań, dokonywanie analiz informacji i ... [zobacz więcej]
Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów Właściwy dla Dzielnicy Śródmieście
Do zakresu działania Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych właściwego dla Dzielnicy Śródmieście wchodzącego w skład Wydziału Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów dla Dzielnicy Śródmieście należą w szczególności: 1. prowadzenie ... [zobacz więcej]

 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe