Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich > Wydziały > Wydział Organizacyjny (AO-IV) > Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 29 00, 22 443 29 01
Faks
22 443 29 02
Email
Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Tomasz Pyżyna
tel.: 22 443 29 03, faks: 22 443 29 02, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.61
Zakres działania wydziału biura
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:
 1. dokonywanie kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Biura, na polecenie i w zakresie określonym przez Dyrektora Biura;
 2. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie spraw kadrowych, płacowych i socjalnych pracowników Biura;
 3. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i przekazywaniem akt do archiwum zakładowego;
 4. współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zamawiania, ewidencjonowania i likwidowania pieczęci używanych przez Biuro;
 5. opracowywanie zbiorczych planów, informacji i sprawozdań dotyczących środków finansowych związanych z działalnością biura i współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 6. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Biura w zakresie postepowań o udzielenie zamówień publicznych;
 7. przygotowywanie okresowych zbiorczych analiz, informacji i sprawozdań dotyczących działalności Biura;
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do biura i koordynacja ich załatwiania;
 9. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;
 10. prowadznie zbioru uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta z zakresu działalności Biura;
 11. prowadzenie spraw dotyczących upoważniania pracowników do przetważania i udostępniania danych osobowych;
 12. prowadznie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w zakresie działalności Biura oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w tych sprawach;
 13. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta pracownikom Biura;
 14. opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady m.st. Warszawy;
 15. uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach;
 16. wykonywanie innych zadań określonych zarządzeniami Prezydenta oraz uchwałami Rady m.st. Warszawy;
 17. prowadzenie spraw związanych z realizacja porozumień administracyjnych z Wojewodą Mazowieckim w zakresie przekazanych spraw;
 18. obsługa sekretarsko-kancelaryjna Biura. 

 

 
 
Wprowadził Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 19-06-2007
Aktualizujący Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 28-08-2019
Zatwierdzający Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 28-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-08-2019
Liczba odwiedzin: 10127
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe