Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich > Wydziały > Wydział Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień (AO-II) > Wydział Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień

Wydział Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 29 31; 22 443 29 36; 22 443 29 42
Faks
22 443 29 59
Email
ekowalewska@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Ewa Kowalewska
tel.: 22 443 29 28, faks: 22 443 29 59, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.58
zastępca naczelnika Katarzyna Kuźmińska
tel.: 22 443 22 31, faks: 22 443 29 59, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.58
Zakres działania wydziału biura
Do zadań Wydziału Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień należy w szczególności:
 1. dokonywanie rejestracji pojazdów obywateli i osób prawnych państw obcych w ramach posiadanych upoważnień;
 2. prowadzenie ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych dla województwo mazowieckiego;
 3. przydzielanie serii i numerów rejestracyjnych dla m.st. Warszawy;
 4. przydzielanie serii i numerów rejestracyjnych tymczasowych dla województwa mazowieckiego;
 5. nadzór nad dystrybucją tablic rejestracyjnych;
 6. przygotowywanie decyzji dotyczących nadawania cech identyfikacyjnych pojazdów;
 7. prowadzenie magazynu druków tzw. komunikacyjnych i ich dystrybucja dla dzielnic, w tym prowadzenie ewidencji i rozliczenia finansowego wydawanych druków;
 8. przekazywanie według właściwości dokumentów przesyłanych spoza m.st. Warszawy;
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zatrzymaniem i cofaniem praw jazdy cudzoziemcom;
 10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy;
 11. wykonywanie orzeczeń sądów i innych organów; 
 12. wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością delegatur Biura w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów, oraz koordynacja działalności dzielnic w tym zakresie;
 13. dokonywanie kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez delegatury Biura w dzielnicach, na polecenie i w zakresie określonym przez Dyrektora Biura,
 14. pomoc merytoryczna w sprawach problemowych zgłaszanych przez delegatury Biura;
 15. opracowywanie zbiorczych informacji dotyczących działalności delegatur Biura w dzielnicach w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów;
 16. prowadzenie spraw i wydawanie dokumentów w trybie określonym ustawą z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 196, poz.1631. późn. zm.);
 17. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 18. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
 19. wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów skreślając przedsiębiorcę z rejestru;
 20. nadawanie uprawnień diagnosty;
 21. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
 22. przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców;
 23. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
 24. dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora;
 25. skreślanie instruktora z ewidencji;
 26. dokonywanie wpisu do ewidencji wykładowców.
 
 
Wprowadził Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 19-06-2007
Aktualizujący Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 06-07-2020
Zatwierdzający Pyżyna Tomasz (AO) (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 06-07-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-07-2020
Liczba odwiedzin: 60407
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe