Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Spraw Obywatelskich (AO-I)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Spraw Obywatelskich

Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
ewidencja: 22 443 29 12
stowarzyszenia: 22 443 29 14
Faks
22 443 29 02
Email
Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Robert Chrabąszcz
tel.: 22 443 29 08, faks: 22 443 29 02, e-mail: Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 2.29
Zakres działania wydziału biura

 Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich w szczególności należy:

  1. opracowywanie zbiorczych danych statystycznych dotyczących ludności m.st. warszawy na podstawie ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
  2. wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością delegatur Biura w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz koordynacja działalności delegatur w tym zakresie;
  3. dokonywanie kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez delegatury Biura na polecenie i w zakresie określonym przez Dyrektora Biura;
  4.  prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad działalnością fundacji działających na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203, póżn. zm.), mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy oraz mających siedzibę poza m.st. Warszawą, o ile fundacje takie korzystają ze środków publicznych;
  5. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad działalnością stowarzyszeń działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, późn. zm.) i mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy


Wprowadził Pyżyna Tomasz (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 2007-06-19
Aktualizujący Pyżyna Tomasz (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 2020-02-24
Zatwierdzający Pyżyna Tomasz (Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)) 2020-02-24
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-24
Wersja standardowa