Kanał Wyżej
Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów Właściwy dla Dzielnicy Śródmieście


Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Telefon
Ewidencja ludności i dowody osobiste – 22 443 91 30,
Rejestracja pojazdów i prawa jazdy – 22 443 91 50.


Email
srodmiescie.baiso@um.warszawa.pl

Godziny pracy
OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W CZASIE STANU EPIDEMICZNGO.
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek-piątek 8.00-16.00

Kierownictwo
kierownik Bartłomiej Luks
kierownik Jadwiga Sułek
naczelnik Agnieszka GodosZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych właściwego dla Dzielnicy Śródmieście wchodzącego w skład Wydziału Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów dla Dzielnicy Śródmieście należą w szczególności:
1. prowadzenie szczegółowej ewidencji ludności, w tym wymaganych prawem rejestrów;
2. prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
3. prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem;
4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i wymiana dowodów osobistych;
5. wykonywanie czynności związanych z wojskowym obowiązkiem meldunkowym;
6. współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie przekazywania danych zawartych w zbiorach ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
7. udział w organizowaniu wyborów i referendów w szczególności poprzez prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie i aktualizację spisów wyborców;
8. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji.
Do zakresu działania Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień  właściwego dla Dzielnicy Śródmieście wchodzącego w skład Wydziału Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów dla Dzielnicy Śródmieście należą w szczególności:
1. prowadzenie spraw związanych z rejestracja pojazdów;
2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
3. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji.
Dodatkowe informacje
 


Odnośniki
Rejestr wyborców, Ewidencja kierowców, Ewidencja pojazdów, Rejestr mieszkańców
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów Właściwy dla Dzielnicy Śródmieście
Agnieszka Godos
Jadwiga Sułek

Wersja standardowa