Kanał Wyżej
Ewidencja kierowców

Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Osoba Kontaktowa
Marek Piechota


Numer telefonu
22 443 91 70

Uwagi
Rejestr prowadzony jest w Wydziale Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla Dzielnicy Śródmieście.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U z 2020 r., poz. 1268  z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).
Dane z ewidencji są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429 z późn. zm.).
Zawartość ewidencji jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów Właściwy dla Dzielnicy Śródmieście
Agnieszka Godos
Jadwiga Sułek

Wersja standardowa