Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przyrodniczych (AM-PR) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przyrodniczych

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przyrodniczych

  Drukuj
 
Adres

00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 44
Telefon
22 443 23 07
Faks
22 443 24 50
Email
Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Przyrodniczych należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów dokumentów dotyczących sporządzania planów miejscowych i studium w zakresie środowiska przyrodniczego, w tym planów ochrony zagrożeń powodziowych i map akustycznych;
  2. prowadzenie rejestru i analiza prognoz środowiskowych i opracowań ekofizjograficznych;
  3. opiniowanie wniosków w sprawie utworzenia form ochrony przyrody oraz innych dokumentów dotyczących form ochrony przyrody na terenie m.st. Warszawy;
  4. dokonywanie ocen akustycznych, na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127).
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-12-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-02-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-02-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-02-2022
Liczba odwiedzin: 1676

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe