Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Polityki Mobilności > Wydział Polityki Mobilności

Wydział Polityki Mobilności

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 23 00
Faks
22 443 24 50
Email
Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Maciej Florczak
tel.: 22 443 23 77, faks: 22 443 24 50, e-mail: m.florczak@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 329
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziały Polityki Mobilności należy w szczególności:

  1. przygotowanie polityki transportowej i koordynacja działań w zakresie funkcjonowania systemu transportowego m.st. Warszawy wraz z określeniem priorytetów jego rozwoju;
  2. przygotowanie polityki w zakresie mobilności wraz z programami wykonawczymi;
  3. prowadzenie prac związanych z utrzymaniem matematycznego modelu ruchu, zbieraniem niezbędnych danych, badaniami ruchu i zachowań komunikacyjnych mieszkańców;
  4. monitorowanie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań wynikających z polityki transportowej, polityki mobilności i programów wykonawczych;
  5. przygotowanie wytycznych i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na etapie koncepcji i projektów dokumentów;
  6. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy pracach związanych z przygotowaniem ustaleń do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie zagadnień drogowo-komunikacyjnych;
  7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy realizacji zadań wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych;
  8. przygotowanie założeń oraz wytycznych do polityki parkingowej m.st. Warszawy i logistyki miejskiej w zakresie dostaw towarów;
  9. przygotowanie opracowań programowych, studialnych i koncepcyjnych z zakresu obsługi transportowej, mobilności, w tym ruchu pieszego i rowerowego;
  10. przygotowanie i opracowanie wytycznych w zakresie niezbędnych analiz komunikacyjnych dla inwestycji niedrogowych zlokalizowanych w Warszawie.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-12-2020
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-07-2021
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-07-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-07-2021
Liczba odwiedzin: 1571
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe