Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Praga > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Praga

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Praga

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 39
Faks
22 44 324 50
Email
sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Sulenta
tel.: 22 44 323 39, faks: 22 44 324 50, e-mail: asulenta@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 220
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Praga  należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego;
 2. współpraca z projektantami i jednostkami Urzędu w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 3. zbieranie wniosków i dokonywanie uzgodnień projektu planu miejscowego z uprawnionymi jednostkami i instytucjami;
 4. obsługa procesu wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu;
 5. zbieranie uwag do projektu planu miejscowego oraz dokonywanie ich klasyfikacji;
 6. przygotowanie projektu rozpatrzenia wniesionych uwag;
 7. przygotowywanie stosownych projektów zarządzeń, zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta m.st. Warszawy w związku z procedurą sporządzania planu  miejscowego;
 8. kompletowanie dokumentacji planów miejscowych, ich archiwizacja oraz przekazywanie uchwalonych planów miejscowych Wojewodzie Mazowieckiemu oraz sądom administracyjnym;
 9. przygotowywanie merytorycznego wkładu do postępowań sądowych w związku z zaskarżeniem planu i udział w posiedzeniach sądowych;
 10. prowadzenie i archiwizacja postępowań administracyjnych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 11. współpraca w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w Biurze i właściwych urzędach dzielnic;
 12. przygotowywanie i umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu działania Wydziału

dla obszaru dzielnic Praga-Południe, Praga-Północ i Targówek.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-02-2017
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-03-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-03-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-03-2020
Liczba odwiedzin: 3323
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe