Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ (AM-ZP-N) > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Północ

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Północ

  Drukuj
 
Adres
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 44
Telefon
22 44 323 35
Faks
22 44 324 50
Email
anna.mierzejewska@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Anna Mierzejewska
tel.: 22 44 323 35, faks: 22 44 324 50, e-mail: anna.mierzejewska@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 6.19
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Północ należy w szczególności:

  1. prowadzenie procedur sporządzania planów miejscowych, z wyłączeniem zadań określonych w § 24 pkt 1, a w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i jego zmianie;
  2. sporządzanie analiz, udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w sprawach obowiązujących planów miejscowych na wniosek biur Urzędu;
  3. załatwianie spraw w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986), w tym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wynikającym z regulaminu Urzędu;
  4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – w zakresie działania Biura, z wyłączeniem spraw pozostających w zakresie działania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Południe lub Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Północ;
  5. przygotowywanie merytorycznych stanowisk w prowadzonych postępowań odwoławczych i sądowych, dotyczących zakresu działania Wydziału oraz udział w posiedzeniach sądowych;

dla obszaru dzielnic: Białołęka, Bielany i Bemowo.

Odnośniki

Zarządzenie nr 1409/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-02-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-02-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-02-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-02-2022
Liczba odwiedzin: 7933

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe