Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ (AM-ZP-N) > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 35
Faks
22 44 324 50
Email
anna.mierzejewska@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Anna Mierzejewska
tel.: 22 44 323 35, faks: 22 44 324 50, e-mail: anna.mierzejewska@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 603a
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Północ należy w szczególności:

  1. prowadzenie procedury planistycznej i przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w zakresie planowania przestrzennego, w tym uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz uchwalania planów miejscowych;
  2. współpraca z projektantami, biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie planów miejscowych;
  3. sporządzanie analiz, udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w sprawach obowiązujących planów miejscowych – na wniosek biur;
  4. załatwianie spraw w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wynikającym z regulaminu Urzędu;
  5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – w zakresie działania Biura, z zastrzeżeniem spraw leżących w kompetencji właściwego Wydziału Architektoniczno-Budowlanego;
  6. współpraca w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w Biurze i właściwych urzędach dzielnic;
  7. przygotowywanie i umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy informacji z zakresu działania Wydziału;
  8. przygotowywanie merytorycznego stanowiska do postępowań sądowych w związku z zaskarżeniem uchwały lub decyzji oraz udział w posiedzeniach sądowych,

dla obszaru dzielnic Białołęka, Bielany i Bemowo.

Odnośniki

Zarządzenie nr 1409/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-02-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-12-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-12-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2020
Liczba odwiedzin: 6585
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe