Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 01
Faks
22 44 324 50
Email
Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Agnieszka Jasielska
tel.: 22 443 15 91, kom.: 22 443 24 50, e-mail: ajasielska@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 609
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód należy w szczególności:

  1. prowadzenie procedury planistycznej i przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w zakresie planowania przestrzennego, w tym uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz uchwalania planów miejscowych;
  2. współpraca z projektantami, biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie planów miejscowych;
  3. sporządzanie analiz, udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w sprawach obowiązujących planów miejscowych – na wniosek biur;
  4. załatwianie spraw w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wynikającym z regulaminu Urzędu;
  5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – w zakresie działania Biura, z zastrzeżeniem spraw leżących w kompetencji właściwego Wydziału Architektoniczno-Budowlanego;
  6. współpraca w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w Biurze i właściwych urzędach dzielnic;
  7. przygotowywanie i umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy informacji z zakresu działania Wydziału;
  8. przygotowywanie merytorycznego stanowiska do postępowań sądowych w związku z zaskarżeniem uchwały lub decyzji oraz udział w posiedzeniach sądowych,

dla obszaru dzielnic Rembertów, Wawer i Wesoła.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-02-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-12-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-12-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2020
Liczba odwiedzin: 4261
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe