Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum > Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 315 98
Faks
22 44 324 50
Email
mjelen@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Maria Jeleń
tel.: 22 44 315 98, faks: 22 44 324 50, e-mail: mjelen@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 601a
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego;
 2. współpraca z projektantami i jednostkami Urzędu w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 3. zbieranie wniosków i dokonywanie uzgodnień projektu planu miejscowego z uprawnionymi jednostkami i instytucjami;
 4. obsługa procesu wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu;
 5. zbieranie uwag do projektu planu miejscowego oraz dokonywanie ich klasyfikacji;
 6. przygotowanie we współpracy z projektantem projektu rozpatrzenia wniesionych uwag;
 7. przygotowywanie stosownych projektów zarządzeń, zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta m.st. Warszawy w związku z procedurą sporządzania planu miejscowego;
 8. kompletowanie dokumentacji planów miejscowych, ich archiwizacja oraz przekazywanie uchwalonych planów miejscowych Wojewodzie Mazowieckiemu oraz sądom administracyjnym;
 9. przygotowywanie merytorycznego wkładu do postępowań sądowych w związku z zaskarżeniem planu i udział w posiedzeniach sądowych;
 10. prowadzenie i archiwizacja postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579);
 11. współpraca w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w Biurze i właściwych urzędach dzielnic;
 12. przygotowywanie i umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu działania Wydziału,

dla obszaru dzielnicy Śródmieście i Żoliborz.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-02-2017
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-03-2017
Zatwierdzający Marek Łapiński 03-03-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-03-2017
Liczba odwiedzin: 4875
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe