Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Projektów i Analiz Środowiskowych i Infrastruktury Technicznej (AM-SI) > Wydział Projektów i Analiz Środowiskowych i Infrastruktury Technicznej

Wydział Projektów i Analiz Środowiskowych i Infrastruktury Technicznej

  Drukuj
 
Adres

00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 44
Telefon
22 325 78 06
Faks
00 443 24 50
Email
akowalewska@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelniczka Agnieszka Kowalewska
tel.: 22 325 78 06, faks: 22 443 24 50, e-mail: akowalewska@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 5.35
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Projektów i Analiz Środowiskowych i Infrastruktury Technicznej należy w szczególności:

  1. udział w przygotowaniu projektu studium oraz jego zmian w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz infrastruktury technicznej;
  2. wykonywanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych oraz sporządzenie opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowań planistycznych;
  3. wykonywanie analiz z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, przyrody, krajobrazu i infrastruktury technicznej na potrzeby opracowań planistycznych;
  4. wykonywanie koncepcji urbanistycznych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, przyrody, krajobrazu i infrastruktury technicznej na potrzeby opracowań planistycznych;
  5. przygotowywanie wkładu merytorycznego, w tym propozycji zapisów z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, przyrody, krajobrazu i infrastruktury technicznej do sporządzanych planów miejscowych i studium;
  6. udział w przygotowaniu standardów urbanistycznych, wytycznych i innych dokumentów wdrożeniowych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych i błękitno-zielonej infrastruktury na terenie m.st. Warszawy;
  7. wykonywanie projektów na potrzeby programów operacyjnych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, przyrody, krajobrazu i infrastruktury technicznej.
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-01-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-02-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-02-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-02-2022
Liczba odwiedzin: 736

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe