Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji

Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 302 23
Faks
22 44 313 50
Email
Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Siłuszek
tel.: 22 44 302 23, faks: 22 44 324 50, e-mail: asiluszek@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 224
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i koordynowanie kluczowych projektów przekształceń przestrzennych;
 2. koordynowanie i monitorowanie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Dział Rewitalizacji

Do zakresu działania Działu Rewitalizacji należy w szczególności:

 1. koordynacja realizacji, monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności Zintegrowanego Programu Rewitalizacji;
 2. przygotowanie, koordynacja realizacji, monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności Gminnego Programu Rewitalizacji;
 3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji;
 4. wskazywanie obszarów do objęcia Specjalnymi Strefami Rewitalizacji;
 5. przygotowanie materiałów do zastosowania w Studium lub jego zmiany w zakresie zagadnień dot. rewitalizacji;
 6. wskazywanie obszarów do objęcia miejscowymi planami rewitalizacji oraz opiniowanie obszarów wskazanych przez Wydział Polityki Przestrzennej i Wydziały Zagospodarowania Przestrzennego do objęcia takimi planami;
 7. koordynacja, uzgadnianie, opiniowanie projektów inwestycji w ramach przekształceń przestrzennych w obszarze rewitalizacji;
 8. współpraca z dzielnicowymi koordynatorami ds. rewitalizacji;
 9. współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz administracją rządową i samorządową w sprawach rewitalizacji;
 10. współpraca z Wydziałem Dialogu w Planowaniu w zakresie konsultacji społecznych.

Dział Projektów Przestrzennych

Do zakresu działania Działu Projektów Przestrzennych należy w szczególności:

 1. koordynacja, uzgadnianie, opiniowanie projektów przekształceń przestrzennych;
 2. przygotowywanie i nadzorowanie wykonania umów urbanistycznych w ramach miejscowych planów rewitalizacji;
 3. współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi;
 4. współpraca z Wydziałem Dialogu w Planowaniu w zakresie konsultacji społecznych.


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-06
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2019-05-20
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2019-05-20
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-20
Wersja standardowa