Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Polityki Przestrzennej

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Polityki Przestrzennej

Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 23 04
Faks
22 443 24 50
Email
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Bartosz Rozbiewski
tel.: 22 44 323 83, faks: 22 44 324 50, e-mail: brozbiewski@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 507
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Polityki Przestrzennej należy w szczególności:

  1. opracowywanie i wdrażanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy;
  2. koordynacja prac związanych z przygotowaniem projektu Studium;
  3. współpraca przy sporządzaniu i wdrażaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy, o której mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378);
  4. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz z innymi instytucjami i jednostkami - na szczeblu krajowym i międzynarodowym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej;
  5. monitorowanie oraz ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy.

 


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2007-05-10
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2020-12-14
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2020-12-14
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-12-15
Wersja standardowa