Kanał Wyżej
Wydział Polityki Przestrzennej


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 443 23 04

Faks
22 443 24 50

Email
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Bartosz Rozbiewski


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Polityki Przestrzennej należy w szczególności:
opracowywanie i wdrażanie głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy; koordynacja prac związanych z przygotowaniem projektu Studium; współpraca przy sporządzaniu i wdrażaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy, o której mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378); współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz z innymi instytucjami i jednostkami - na szczeblu krajowym i międzynarodowym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej; monitorowanie oraz ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy.
 Dodatkowe informacje
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 
 
Wszystkie sprawy z zakresu architektury i planowania przestrzennego

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Dział Analiz
Dział Studium
Dokumenty
Wydział Polityki Przestrzennej

Wersja standardowa