Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Dział Studium

Katalog wyżej: Wydział Polityki Przestrzennej

Lista artykułów:


Dział Studium

Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 84
Faks
22 44 324 50
Email
bskowronek@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik działu Barbara Skowronek
tel.: 22 44 323 84, faks: 22 44 324 50, e-mail: bskowronek@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 504
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Studium wchodzącego w skład Wydziału Polityki Przestrzennej, należy w szczególności:

  1. sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium;
  2. opiniowanie wniosków o decyzje o warunkach zabudowy procedowanych przez Wydziały dla Dzielnicy właściwe w sprawach architektury i budownictwa pod kątem zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy;
  3. sporządzanie analiz, udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w sprawach głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy – na wniosek biur.
Odnośniki
Zarządzenie nr 1409/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-23
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2020-12-16
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2020-12-16
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-12-17
Wersja standardowa