Kanał Wyżej
Dział Studium


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 44 323 84

Faks
22 44 324 50

Email
bskowronek@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik działu Barbara Skowronek


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Działu Studium wchodzącego w skład Wydziału Polityki Przestrzennej, należy w szczególności:
sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium; opiniowanie wniosków o decyzje o warunkach zabudowy procedowanych przez Wydziały dla Dzielnicy właściwe w sprawach architektury i budownictwa pod kątem zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy; sporządzanie analiz, udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w sprawach głównych zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego m.st. Warszawy – na wniosek biur.Odnośniki
Zarządzenie nr 1409/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Dział Studium

Wersja standardowa