Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Dział Analiz i Ocen

Katalog wyżej: Wydział Polityki Przestrzennej

Lista artykułów:


Dział Analiz i Ocen

Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 83
Faks
22 44 324 50
Email
brozbiewski@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik działu Bartosz Rozbiewski
tel.: 22 44 323 83, faks: 22 44 324 50, e-mail: brozbiewski@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 504
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Analiz i Ocen wchodzącego w skład Wydziału Polityki Przestrzennej, należy w szczególności:

  1. formułowanie zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego Warszawy;
  2. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, audytu krajobrazowego;
  3. współpraca z biurami Urzędu, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i innymi instytucjami - na szczeblu krajowym i zagranicznym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej;
  4. współpraca przy sporządzaniu i wdrażaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy;
  5. prowadzenie i koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy;
  6. prowadzenie i aktualizacja listy dóbr kultury współczesnej;
  7. dokonywanie oceny aktualności studium oraz planów miejscowych (w tym analiza wniosków w sprawie zmian), opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-23
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-23
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-23
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-01
Wersja standardowa