Kanał Wyżej
Dział Analiz i Ocen


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 44 323 83

Faks
22 44 324 50

Email
brozbiewski@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik działu Bartosz RozbiewskiZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Działu Analiz i Ocen wchodzącego w skład Wydziału Polityki Przestrzennej, należy w szczególności:
formułowanie zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego Warszawy; formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, audytu krajobrazowego; współpraca z biurami Urzędu, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i innymi instytucjami - na szczeblu krajowym i zagranicznym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej; współpraca przy sporządzaniu i wdrażaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy; prowadzenie i koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy; prowadzenie i aktualizacja listy dóbr kultury współczesnej; dokonywanie oceny aktualności studium oraz planów miejscowych (w tym analiza wniosków w sprawie zmian), opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.
Odnośniki
Zarządzenie nr 1702/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Dział Analiz i Ocen

Wersja standardowa