Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Polityki Przestrzennej > Dział Analiz i Ocen > Dział Analiz i Ocen

Dział Analiz i Ocen

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 83
Faks
22 44 324 50
Email
brozbiewski@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik działu Bartosz Rozbiewski
tel.: 22 44 323 83, faks: 22 44 324 50, e-mail: brozbiewski@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 504
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Analiz i Ocen wchodzącego w skład Wydziału Polityki Przestrzennej, należy w szczególności:

  1. formułowanie zasad i celów polityki rozwoju przestrzennego Warszawy;
  2. formułowanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, audytu krajobrazowego;
  3. współpraca z biurami Urzędu, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i innymi instytucjami - na szczeblu krajowym i zagranicznym - zajmującymi się problemami polityki przestrzennej;
  4. współpraca przy sporządzaniu i wdrażaniu strategii rozwoju m.st. Warszawy;
  5. prowadzenie i koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m.st. Warszawy;
  6. prowadzenie i aktualizacja listy dóbr kultury współczesnej;
  7. dokonywanie oceny aktualności studium oraz planów miejscowych (w tym analiza wniosków w sprawie zmian), opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-02-2017
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-03-2017
Zatwierdzający Marek Łapiński 03-03-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-03-2017
Liczba odwiedzin: 1830
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe