Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zespół Organizacji i Analiz

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Zespół Organizacji i Analiz

Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 11
Faks
22 44 324 50
Email
ewidawska@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik zespołu Ewa Widawska
tel.: 22 44 323 11, faks: 22 44 324 50, e-mail: ewidawska@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 610
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Organizacji i Analiz należy w szczególności:

  1. opiniowanie obejmujących tematyką obszar całego miasta projektów dokumentów związanych ze sporządzaniem planów miejscowych, w szczególności planów ochrony zagrożeń powodziowych i map akustycznych;
  2. analizowanie możliwości wdrażania i realizacji ustaleń planów miejscowych i inicjowania inwestycji publicznych;
  3. wprowadzanie projektów planów miejscowych do Edytora Aktów Prawnych Urzędu m.st. Warszawy;
  4. prowadzenie i aktualizacja rejestrów procedur planistycznych;
  5. prowadzenie i aktualizacja rejestrów decyzji administracyjnych z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
  6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wynikającym z realizowanych procedur planistycznych w celu wypracowywania jednolitych zasad prowadzenia procedur planistycznych;
  7. przygotowanie części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych na przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań studiów, koncepcji, analiz i ekspertyz przez jednostki zewnętrzne;
  8. prowadzenie rejestru i analiza prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-23
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-23
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-02-23
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-02-27
Wersja standardowa