Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta (AM-KM) > Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta

Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta

  Drukuj
 
Adres

00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 44

kancelaria (składanie dokumentów) - parter, wejście od strony Rotundy

Telefon
22 44 323 63
Faks
22 443 24 54
Email
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Magdalena Jędraszko-Macukow
tel.: 22 44 323 62, faks: 22 443 23 25, e-mail: mjedraszko@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 7.2
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta należy w szczególności:

  1. uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji oraz formy niewielkich bądź czasowych obiektów architektonicznych w przestrzeni publicznej, w tym w szczególności takich jak: kioski, stoiska, altany śmietnikowe, automaty, kontenery, szafki i złącza, reklamy, szyldy, obiekty tymczasowe, ogródki gastronomiczne oraz dekoracje imprez i wydarzeń;
  2. uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji i formy pomników, upamiętnień oraz murali i dzieł sztuki w przestrzeni publicznej;
  3. uzgadnianie i opiniowanie projektów formy zewnętrznej budynków, projektów systemów identyfikacji wizualnej oraz innych przekształceń krajobrazu m.st. Warszawy – w części pozostającej poza zakresem działania Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej, a także warunków dzierżawy terenów miejskich – we współpracy z biurem Urzędu właściwym w sprawach gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy;
  4. opiniowanie projektów planów miejscowych i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wniosków składanych w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także innych aktów prawnych – w zakresie ochrony krajobrazu m.st. Warszawy;
  5. prowadzenie prac związanych z uchwałą Rady m.st. Warszawy o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
  6. podejmowanie działań w sprawach nieuzgadnianych bądź nielegalnych naniesień w przestrzeni publicznej.
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-06-2007
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-02-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-02-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-02-2022
Liczba odwiedzin: 45077

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe