Kanał Wyżej
Zespół Infrastruktury


Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79

Telefon
22 443 23 07

Faks
22 443 24 50

Email
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik zespołu Grzegorz Sawicki


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Zespołu Infrastruktury należy w szczególności:
koordynacja i opracowywanie przebiegu projektowanych linii rozgraniczających pasa drogowego; prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250) oraz innych przepisów szczególnych dotyczących realizacji inwestycji w zakresie działania starosty lub Prezydenta m.st. Warszawy.
 
Odnośniki
Zarządzenie nr 1702/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Zespół Infrastruktury
Jacek Wierzbicki

Wersja standardowa