Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Wydziały > Zespół Infrastruktury i Spraw Liniowych (AM-IL) > Zespół Infrastruktury i Spraw Liniowych

Zespół Infrastruktury i Spraw Liniowych

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 23 90
Faks
22 443 24 50
Email
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik zespołu Grzegorz Sawicki
tel.: 22 443 23 45, faks: 22 443 24 50, e-mail: gsawicki@um.warszawa.pl
Aleje Jerozolimskie 44, p. 7.16
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Infrastruktury należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych należących do właściwości organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, w tym w sprawach:
  a) decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleń na rozbiórkę,
  b) zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych,
  c) zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów,
  d) wniosków o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych,
  e) postępowań w sprawie zmiany, uchylenia, stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  f) przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  g) rozstrzygania o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości,
  h) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  dla inwestycji liniowych i obiektów niekubaturowych, w zakresie wynikającym z regulaminu Urzędu;
 2. prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz innych przepisów szczególnych dotyczących realizacji inwestycji w zakresie działania starosty lub Prezydenta, w zakresie wynikającym z regulaminu Urzędu;
 3. udział w naradach koordynacyjnych, prowadzonych w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne kartograficzne;
 4. koordynacja i opracowywanie przebiegu projektowanych linii rozgraniczających pasa drogowego;
 5. wydawanie zaświadczeń dotyczących obiektów budowlanych;
 6. sporządzanie analiz, udzielanie wyjaśnień i wydawanie opinii w sprawach zakresu Wydziału – na wniosek biur;
 7. przygotowywanie merytorycznych stanowisk w postępowaniach sądowych dotyczących zakresu działania Wydziału.

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-06-2007
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-02-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-02-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-02-2022
Liczba odwiedzin: 15538

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe