Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Architektoniczno-Budowlany

Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 44 323 45
Faks
22 44 324 52
Email
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Kamila Zakrzewska
tel.: 22 44 323 45, faks: 22 44 324 52, e-mail: k.zakrzewska@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 614
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym:

 1. postępowań należących do właściwości organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, w zakresie wynikającym z regulaminu Urzędu, w szczególności w sprawach:
  1. decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleń na rozbiórkę,
  2. zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych,
  3. zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów,
  4. wniosków o udzielenie odstępstwa od warunków  technicznych,
  5. postępowań w sprawie zmiany, uchylenia, stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  6. przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  7. rozstrzygania o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości,
  8. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 2. wydawania zaświadczeń dotyczących obiektów budowlanych;
 3. wydawanie opinii na rzecz innych jednostek Urzędu;
 4. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa.


 


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2007-06-04
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2020-05-21
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2020-05-21
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-05-21
Wersja standardowa