Kanał Wyżej
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - ogłoszenia i informacje

Działania związane ze wznoszeniem pomników
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-18
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: komunikat
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-18
Działania związane z umieszczaniem tablic pamiątkowych
Data ostatniej modyfikacji
2016-10-07
Decyzja nr 54/WIL/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Alei Rzeczpospolitej - Etap II
Data ostatniej modyfikacji
2016-03-23
Informacja dotycząca ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-13
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data ostatniej modyfikacji
2013-07-16
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data ostatniej modyfikacji
2013-06-24
Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data ostatniej modyfikacji
2013-06-19
Zespół ds. wypracowania zasad i sposobów realizacji roszczeń właścicieli gruntów leśnych objętych przedwojenną parcelacją budowlaną
Data ostatniej modyfikacji
2011-07-28
Analiza obszarów Natura 2000 pod kątem potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2010-03-10
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: informacja dla projektantów
Data ostatniej modyfikacji
2009-01-16
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach przesłaniające okna: opinia prawna
Data ostatniej modyfikacji
2008-06-13<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Działania związane ze wznoszeniem pomników
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: komunikat
Działania związane z umieszczaniem tablic pamiątkowych
Decyzja nr 54/WIL/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Alei Rzeczpospolitej - Etap II
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zespół ds. wypracowania zasad i sposobów realizacji roszczeń właścicieli gruntów leśnych objętych przedwojenną parcelacją budowlaną
Analiza obszarów Natura 2000 pod kątem potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: informacja dla projektantów
Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach przesłaniające okna: opinia prawna
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa