Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Ogłoszenia > Działania związane z umieszczaniem tablic pamiątkowych

Działania związane z umieszczaniem tablic pamiątkowych

  Drukuj
 

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z UMIESZCZANIEM TABLIC PAMIĄTKOWYCH NA OBIEKTACH
(procedura dla pomników opisana jest odrębnie)


Określenie inwestora (alternatywnie):

  • Osoba fizyczna;
  • Jednostka posiadająca osobowość prawną i zarejestrowana w KRS (np. stowarzyszenie);
  • Jednostka samorządowa (np.miejska);
  • Jednostka rządowa (np. ROPWiM)

Etap planowania (pozostający w kompetencjach inwestora):
Wystąpienie inwestora o wstępne uzgodnienia, dotyczące:

  • przedmiotu upamiętnienia, 
  • formy,
  • lokalizacji;

w zależności od tych trzech elementów stosownie do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Stołecznego Konserwatora Zabytków lub innych jednostek
oraz o zgodę zarządzającego obiektem (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, instytucja państwowa, jednostka samorządowa).

Zakres uzgodnień może wskazać Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP
po zapoznaniu się z konkretną lokalizacją i przedmiotem upamiętnienia.
Na inwestorze spoczywa opracowanie projektu umiejscowienia tablicy z propozycją treści i grafiki. Do dokumentacji inwestor załącza koncepcję finansowania upamiętnienia.

Etap proceduralny (pozostający w kompetencjach Biura Architektury i Planowania Przestrzennego):

  1. Złożenie czterech egzemplarzy projektu tablicy wraz z kopiami opisanych wyżej uzgodnień w Wydziale Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP w celu uzyskania opinii końcowej.
  2. Złożenie trzech egzemplarzy projektu tablicy wraz ze stosownymi uzgodnieniami, opinią Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane we właściwej terytorialnie delegaturze  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w celu dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych (art. 30 ustawy prawo budowlane).

Etap realizacji (w kompetencjach inwestora):
Jeżeli delegatura dzielnicowa BAiPP nie wyda w ciągu 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia decyzji o sprzeciwie, Inwestor może przystąpić do montażu tablicy.

 

Opracowali:
Tomasz Gamdzyk
Grażyna Rosłoniec
Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
30 listopada 2007 r.

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-12-2007
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-03-2008
Zatwierdzający Mikos Marek 13-06-2008
Publikujący Łukasz Czupryński 13-06-2008
Liczba odwiedzin: 6688
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe