Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Ogłoszenia > Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: komunikat

Siatki reklamowe wielkoformatowe na budynkach: komunikat

  Drukuj
 

Warszawa jest oklejona reklamami, w ostatnim czasie większość kamienic w Alejach Jerozolimskich została przesłonięta wielkoformatowymi płachtami reklamowymi. Z jednej strony sprawcy tego zjawiska tłumaczą, że część zysków przeznaczana jest na potrzeby remontów zasłanianych obiektów. Z drugiej jednak cierpi na tym procederze wizerunek miasta, jak i użytkownicy pomieszczeń, których okna zostały przesłonięte.

Pomysł finansowania remontów poprzez reklamę swoje źródło miał w umieszczaniu reklam zamiast siatek osłaniających rusztowania budowlane. Zazwyczaj czas ekspozycji reklam był równy okresowi faktycznie prowadzonych robót budowlanych. Obecnie jednak zjawisko to uległo wynaturzeniu. Rusztowań się nie ustawia, a reklamy montowane są do konstrukcji nośnej, przykręcanej bezpośrednio do ściany budynku. Często przy tej okazji elewacje ulegają dodatkowemu zniszczeniu, gdy np. w okładziny kamienne wkręcane są kotwy mocujące. Jednocześnie znacząco wydłużył się czas ekspozycji reklam. Zauważyć trzeba, że być może stawki za udostępnianie elewacji dla potrzeb reklamy są zbyt małe, a zatem aby zgromadzić środki na remont, reklamy na elewacji muszą przykładowo pozostawać nie trzy miesiące a półtora roku.

Urząd m.st. Warszawy nie ma odpowiednich narzędzi prawnych, aby to zjawisko powstrzymać. Potrzebna byłaby zmiana przepisów na szczeblu państwowym, które albo szczegółowo opisałyby możliwości i warunki umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, albo mocą delegacji ustawowej przekazałyby prawo do formułowania prawa lokalnego w tym zakresie do samorządów gminnych.

W obecnie funkcjonującym systemie prawnym możliwość kontroli i ograniczania posiada jedynie konserwator zabytków w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz zarządca pasa drogowego w odniesieniu do obiektów  umieszczanych w przestrzeni pasa drogowego (nawet wtedy, gdy brak jest styku reklamy z gruntem).  Istnieje też limitowana możliwość korzystania z ustaleń planów miejscowych.

Ważna rola stoi przed projektantami, którzy przyjęli zlecenie sporządzenia projektu zawieszenia. Projektant taki powinien sprawdzić, czy przy zawieszaniu siatki reklamowej spełnione są przepisy, np. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, przepisów dot. zagadnień sanitarno-higienicznych oraz przepisów przeciwpożarowych. Dotyczy to zwłaszcza nie wprowadzania zagrożenia dla higieny i zdrowia, powodowanego ograniczeniem nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (zarówno mieszkalnych jak i biurowych). Projektanci podpisując się pod projektem bez wykonania rzetelnej analizy w tym zakresie i konsultacji z rzeczoznawcami mogą doprowadzić do niezgodności projektu z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że podejmują tym samym ryzyko przeprowadzenia względem nich postępowania z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej przez organy samorządów zawodowych architektów lub inżynierów budownictwa, które może skutkować m.in. odebraniem prawa do wykonywania zawodu.

Opisane wyżej i ograniczone przepisy nie zabezpieczają jednak prawa swobodnego użytkowania pomieszczeń w budynkach, których okna są przesłaniane. Znane są przypadki, gdy część członków wspólnoty mieszkaniowej, mieszkających z tyłu budynku, przegłosowywała większością głosów lokatorów mieszkających od frontu. Lokatorzy ci byli zmuszeni zaakceptować stanowisko większości wspólnoty, mimo, że to właśnie oni tracili najbardziej na skutek zamieszczenia reklamy: zostawali na długi czas ograniczeni w dostępie do widoku, światła i powietrza (siatki są wprawdzie ażurowe, ale wszystkie takie ograniczenia w znacznym stopniu wprowadzają).

Należy zatem stanowczo podkreślić, że podmiot odpowiedzialny za wywieszenie reklamy musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na ten cel. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnym prawa takiego nie uzyskuje się tylko na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota może bowiem decydować o nieruchomości wspólnej. Do nieruchomości wspólnej należą ściany zewnętrzne budynku, ale już częścią wspólną nie są okna. Okna należą bowiem do lokalu, którego właściciel korzysta w pełni z gwarantowanej mu przez prawo ochrony, w tym ochrony przed naruszeniem jego praw przez osoby trzecie.

Zamiar zawieszenia reklamy na ścianie budynku mieszkalnego musi być zatem poprzedzony uzyskaniem zgody zarówno wspólnoty mieszkaniowej, jak i zgody każdego właściciela lokalu, którego okno uległoby choćby tylko częściowemu przesłonięciu.

 

Zobacz też:

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-06-2008
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-09-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-09-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2018
Liczba odwiedzin: 6912
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe