Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ogłoszenia

Katalog wyżej: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Lista artykułów:


Informacja dotycząca ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

W dniu 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U z 2011 r. nr 232 poz. 1377). Art. 17 i następne ww. ustawy zobowiązują dewelopera do sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z załącznikiem do ustawy (wzoru prospektu informacyjnego). Z kolei dział III części ogólnej załącznika zobowiązuje dewelopera do następującego opracowania tematu: „Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach”.
 
Pod niżej wskazanymi adresami znajdziecie Państwo informacje z zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy dotyczące:

Mapa zawierająca rysunki i teksty obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod adresem: 
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania

Ponadto w dokumentacji planistycznej, jaką jest Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - określającej politykę zagospodarowania przestrzennego miasta, dostępnej na stronie http://www.architektura.um.warszawa.pl/studium, mogą Państwo przeanalizować kierunki dalszego rozwoju terenu, którym są Państwo zainteresowani.

Na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy /Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/default.htm można znaleźć dane dotyczące planowanych inwestycji komunalnych zamieszczonych w Wieloletniej prognozie finansowej Urzędu m.st. Warszawy na lata 2012- 2033.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-04-2012
Data wprowadzenia:  27-04-2012


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2012-04-27
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2013-12-11
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2013-12-13
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-12-13
Wersja standardowa